1 min

Developers werken in groten getale met AI-ondersteuning in hun ontwikkelprocessen of leren daarover. Dit concludeert marktonderzoeker SlashData in een recent onderzoek.

Dat blijkt uit onderzoek van SlashData. Ongeveer 63 procent van de respondenten geeft aan in hun ontwikkeltrajecten AI-ondersteuning te gebruiken. De onderzoekers constateren daarnaast dat ontwikkelaars nu veel meer geneigd zijn AI daadwerkelijk te gebruiken of bezig zijn daarover te leren. Het wordt steeds meer een echt nuttige technologie, geven de onderzoekers aan.

Generatieve AI-gebruik

Ook het gebruik van generatieve AI-tools is populair. Van de respondenten geeft 57 procent aan deze technologie actief te gebruiken of erover te leren.

Ontwikkelaars gebruiken volgens het onderzoek generatieve AI voor drie doeleinden. In de eerste plaats als een nuttig hulpmiddel in hun ontwikkelproces. Daarnaast integreren zij generatieve AI-oplossingen in hun projecten via API’s. Last, but not least ontwikkelen zij zelf generatieve AI-modellen.

Overige resultaten

Naast het gebruik van AI keek het onderzoek ook naar andere aspecten die invloed hebben op het werk van ontwikkelaars Zo verdienen ontwikkelaars in Noord-Amerika het meest, gemiddeld 75.000 dollar per jaar. Uitschieters zijn er tot boven de 100.000 dollar per jaar. In vergelijking verdienen ontwikkelaars in West-Europa en Israël minder, respectievelijk gemiddeld 62.000 dollar en 48.000 dollar per jaar.

Tip: Waar is Apple in de AI-race?