Of het goed gaat in de zorg, is een puntje van discussie. Maar dat er alles aan wordt gedaan om zorg zo goed mogelijk te maken niet. Uit onderzoek van Aruba, een onderneming van Hewlett Packard Enterprise, blijkt dat het Internet of Things (IoT) breed ingezet wordt om dat te realiseren. Zestig procent van de wereldwijde zorgorganisaties doet dat al. Ook is 87 procent van plan de technologie vanaf 2018 in te zetten.

Voor het onderzoek IoT Today and Tommorow werden 3.100 IT- en businessbeslissers geïnterviewd. De focus lag op werknemers bij organisaties met minimaal 500 personeelsleden. Centraal stonden de sectoren industrie, overheid, retail, zorg, onderwijs, bouw, financiën en IT/technologie/telecom. Verder kwamen de respondenten uit landen van over heel de wereld.

IT in de zorg

Veel zorginstellingen (80%) die gebruik maken van IoT zien innovatie toenemen. 76 procent van de respondenten geeft aan dat de zichtbaarheid in de organisatie verbetert. Medische professionals kunnen beter samenwerken en dat bespaart ook kosten. Het werk wordt immers efficiënter en beter verdeeld.

Patiëntenzorg is de kern voor de inzet van IoT in de zorgsector. 42 procent van de medewerkers vindt het monitoren van patiënten en onderhouden van apparatuur dan ook de belangrijkste toepassingen IoT. Dat is doorgedrongen tot de organisaties, want 73 procent zet IoT-toepassingen in voor het monitoren en onderhouden van apparatuur. Het meest verbonden zijn monitors voor patiënten, energiemeters en röntgenapparaten.

Opslag en analyse verbeteren

Die verbondenheid is potentieel problematisch, want de apparatuur maakt organisaties een stuk kwetsbaarder voor beveiligingslekken. Onderzoek van HPE Aruba toont aan dat veel bedrijven die IoT gebruiken hiermee ook risico’s lopen. Ongeacht of het gaat om menselijke fouten of malware, het is overduidelijk dat de zorg en andere organisaties bestaande technologieën inzetten om hun netwerken te monitoren. Daarbij bieden ze verschillende soorten apparatuur ook op verschillende niveaus toegang.

Belangrijk voor de toekomst is volgens Aruba ook om de gegevens die gegenereerd worden door de IoT-apparatuur, ook op te slaan en te analyseren. Bijna 60 procent van de respondenten bevestigt dat ze deze data gebruiken om beslissingen of processen te verbeteren. Om dit proces efficiënt en zonder impact op het netwerkverkeer te laten verlopen, verwerkt 52 procent van de respondenten deze data in de cloud.

Positieve impact

Vooruitgang wordt vooral geboekt op de gebieden waar dat ook kan: het monitoren en traceren van apparatuur. Precies zo kunnen medewerkers in de zorg tijd besparen. Jon Moger, Senior Director van Aruba: “De tijd die de zorgverleners kunnen besparen, leidt tot hogere tevredenheid bij patiënten en dat is het allerbelangrijkst in de zorg. De waarde van IoT technologie is al aangetoond door de resultaten in de zorgsector. Deze technologie opent een compleet nieuwe wereld van besparingen en kansen.”

Lees meer