2min

Tien landen op drie continenten, waaronder ook Nederland, slaan de handen ineen voor de oprichting van een wereldwijd samenwerkingsverband. De samenwerkingsovereenkomst onder de naam Global EPIC zal op dinsdag 10 oktober tijdens de conferentie CYBERSEC 2017 getekend worden.

Deze beurs in Krakau staat in het teken van strategische cybersecurity-vraagstukken. In het persbericht wordt uitgelegd dat er over de hele wereld al nationale samenwerkingsverbanden van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen actief zijn. Zij vervullen een belangrijke functie binnen het land, maar lopen allemaal tegen dezelfde cybersecurity-vraagstukken aan. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt daardoor het wiel uitgevonden. Deze samenwerking brengt daar verandering in.

Door Global EPIC delen de deelnemers kennis en kunde. Ook kunnen de ecosystemen gebruikmaken van elkaars faciliteiten, instrumenten, datasets en onderzoeksgegevens. Met gezamenlijke trendanalyses wordt gekeken naar nieuwe cyberrisico’s en welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden. Anderzijds zullen de partijen beleidsmatig nauwer met elkaar samenwerken en hun overheden daarover adviseren, zodat er wereldwijd een gezamenlijke aanpak ontstaat.

Izabela Albrycht, voorzitter van CYBERSEC, is van mening dat cybersecurity-problemen niet alleen op te lossen zijn. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben elkaar daarbij nodig. Zelfs dat vindt Albrycht niet meer genoeg in een tijd waarin internationale veiligheidsvraagstukken steeds complexer worden. Partijen hebben elkaar wereldwijd nodig om een stap verder te komen in het opzetten van een goede digitale verdediging, zo legt Albrycht uit.

Deelnemers

De 14 wereldwijde cybersecurity-ecosystemen die deel uitmaken van Global Epic zijn The Hague Security Delta (Nederland), Centre for Secure Information Technologies (VK), Global Cybersecurity Resource – Carleton University (Canada), University of New Brunswick (Canada), Cyberspark (Israël), CyberTech Network (VS), The Kosciuszko Institute (Polen), Politecnico di Torino (Italië), La Fundación INCYDE (Spanje), Cyber Wales (VK), bwtech@UMBC (VS), Procomer (Costa Rica), Innovation Boulevard Surrey, BC (Canada) en CSA (Singapore).

The Hague Security Delta claimt een leidende Europese veiligheidscluster te zijn. De Nederlandse partij was vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van Global EPIC. In het Nederlandse cluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. De gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld.