Steeds groter wordende zorgen over de kwetsbaarheid van het Internet hebben ervoor gezorgd dat de Amerikaanse National Science Foundation vijf universiteiten heeft gevraagd om mee te helpen aan de bouw van een veilige, gedecentraliseerde Internet infrastructuur. De onderzoekers hopen dat ze een robuust, gedistribueerd network kunnen ontwikkelen, dat kan dienen als een veilig opslag systeem voor het Internet.