min

Tags in dit artikel

, , ,

Microsoft heeft octrooi aangevraagd op technologie die een belangrijk onderdeel vormt van zijn .Net-initiatief. Als dat octrooi wordt toegekend, kan dat Microsoft grote zeggenschap geven over óf en hoe softwareontwikkelaars hun systemen toegang kunnen geven tot .Net-systemen. Het octrooi betreft programmeerinterfaces (API’s) die de toegang tot het netwerk bepalen, XML-boodschappen verwerken en de omgang met gegevens uit verschillende bronnen regelen. Het is een van de vele octrooien die Microsoft heeft aangevraagd op .Net-onderdelen, zij het een zeer belangrijke. De consequenties van eventuele toekenning zijn onduidelijk, omdat die afhangen van de bedoelingen van Microsoft. Open-sourcevoorvechter Bruce Perens meent dat het Microsoft vooral te doen is om het uitsluiten van de open-sourcegemeenschap.

Microsoft heeft een aantal fundamenten van .Net als standaard ondergebracht bij de ECMA, een Europese standaardenorganisatie. De W3C, een andere belangrijke organisatie voor standaardisatie, werkt aan een richtlijn die bepaalt dat standaarden alleen een octrooi mogen bevatten als de rechthebbende afziet van royalties daarover. IBM heeft vorig jaar die belofte al openlijk gedaan.