min

Tags in dit artikel

, , ,

Gisteren is op feestelijke wijze de ICT Demoschool, O.B.S. de Ravelijn in Hellevoetsluis, geopend. Doel van de school is te laten zien hoe ICT het best kan worden ingezet binnen het basisonderwijs. Met het recent geïmplementeerde netwerkconcept wordt beoogd de ideale school voor de toekomst neer te zetten. De demoschool is een initiatief van Rex-Rotary, het Bestuur Openbaar Onderwijs Hellevoetsluis en QLICT.

Veel scholen hebben moeite technologische innovaties aan te wenden voor de daadwerkelijke verbetering van het gegeven onderwijs. Scholen worden op het gebied van ICT wel financieel ondersteund vanuit Den Haag, maar op lokaal niveau ontbreekt het vaak aan tijd en kennis om de beschikbaar gestelde budgetten op de juiste en meest efficiënte manier te besteden.

"ICT is zo belangrijk geworden voor het onderwijs dat wij vinden dat de sector er op een professionelere wijze mee om moet gaan. We zijn dan ook blij dat partijen als Rex-Rotary en QLICT bereid zijn om middels sponsoring van deze basisschool te laten zien hoe dat in de nabije toekomst zou moeten gebeuren", aldus Dhr. W. De Kam, Algemeen Bovenschools Directeur.

O.B.S. de Ravelijn is recentelijk voorzien van een state of the art ICT-omgeving, inclusief beheer (van netwerk én applicaties) op afstand. QLICT neemt, naast het beheer, ook de onderwijskundige inrichting voor haar rekening, want "hard- en software implementeren is zeker niet waar het hier alleen om draait", aldus Erik Verstappen, Algemeen Directeur van Rex-Rotary. Guus Aalders, Manager van QLICT vult aan: "Leerkrachten moeten met name worden uitgedaagd om nieuwe mogelijkheden van ICT te ontdekken en toe te leren passen, een school alleen voorzien van een nieuwe ICT-omgeving is zeker niet voldoende."

O.B.S. de Ravelijn is een zogenaamde brede school. Dit houdt in dat binnen één locatie een babycrèche, peuterspeelzaal, basisschool en naschoolse opvang is gevestigd. Dit is met name voor ouders die beide werken een ideale oplossing.