2min

Tags in dit artikel

Om nog meer aan te sluiten bij het werkveld en de belevingswereld van kinderen heeft Kennisnet op kids.kennisnet.nl een nieuwe kindersite gelanceerd. Voortaan is de kindersite verdeeld in onder-, midden- en bovenbouw. Kennisnet verwacht hiermee invulling te geven aan het vergroten van de mogelijkheden om kinderen op maat met de computer te laten werken.

De onderbouwsite
De onderbouwsite is een omgeving waar kinderen zelfstandig, of met volwassenen samen, spelend kunnen leren. De site is audio-ondersteunend, waardoor hij gebruikt kan worden door kinderen die nog niet kunnen lezen. Er is een verdeling in speelstad, getallenstad, letterstad en ontdekstad. De onderbouwsite is er voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar. Enkele voorbeelden van informatie zijn het telspel, zoek de verschillen, de spelletjesmachine, raad de dierengeluiden en zoek de letters.

De middenbouwsite
De middenbouwsite heeft, veel meer dan de onderbouwsite, een educatief karakter. Met gerichte opdrachten kunnen de kinderen aan het werk in een aantrekkelijke en uitdagende omgeving zowel in de klas als thuis. Er is rekening gehouden met de belevingswereld van kinderen in de middenbouw: korte teksten en een aansprekende vormgeving. De middenbouwsite is er voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar. Enkele voorbeelden van informatie zijn voorleesverhalen, zelf sommen oefenen met de oefenmachine, Willem Wever spelletjes en steffie legt uit: internet, surfen en e-mailen.

De bovenbouwsite
De bovenbouwsite is een omgeving waar kinderen informatie kunnen verzamelen. Dit kan gaan om nieuwsfeiten, actualiteiten tot achtergrondinformatie voor spreekbeurten en werkstukken. De bovenbouwsite is niet alleen heel handig in de schoolsituatie, maar ook nog eens gewoon leuk. De bovenbouwsite is er voor kinderen in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar. Enkele voorbeelden zijn werkstukinfo met tips voor je werkstuk of spreekbeurt, de dierenbibliotheek met informatie over meer dan 500 dieren, de kinderencyclopedie en een cursus HTML voor kinderen.

Over Kennisnet
Kennisnet is de internetorganisatie van en voor het onderwijs. Kennisnet stimuleert het gebruik van internet in het onderwijs voor educatieve doeleinden. Op www.kennisnet.nl wordt onderwijs gerelateerde content en onderwijsinformatie aangeboden voor het basis, voortgezet en beroepsonderwijs. Leraren vinden op kennisnet.nl direct bruikbaar lesmateriaal. Voor leerlingen is Kennisnet een steun in de rug bij het maken van schoolwerk. Ouders vinden ondersteuning in opvoedingsvraagstukken. ICT-coordinatoren en schoolleiders krijgen praktische tools en beleidsinstrumenten aangereikt om de ICT infrastructuur op school vorm te geven. Met kennisnet.nl sta je er nooit alleen voor.