min

Tags in dit artikel

, , ,

Amerikaanse peer-2-peer gebruikers die ook maar één kopie van een nog niet gereleaste film delen, lopen vanaf afgelopen woensdag de kans om daardoor voor maximaal 3 jaar achter de tralies te belanden. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die door de Amerikaanse president Bush ondertekend is.

De ‘Family Entertainment and Copyright Act’, zoals de wet heet, was afgelopen dinsdag al door het huis van afgevaardigden goedgekeurd. Het voorstel ondervond in eerste instantie veel weerstand, omdat de wet voor iedereen zou gelden die een filmbestand in zijn gedeelde mappen had staan, ongeacht of deze persoon de bron van het bestand is, of dat hij het slechts gedownload heeft. Deze weerstand heeft echter niet tot verandering van het voorstel geleid.

De nieuwe wet is meest recente van een aantal pogingen van de entertainment industrie om filesharing tegen te gaan. Films als Star Wars: Episode II, Tomb Raider en The Hulk waren al via P2P beschikbaar voordat ze in de bioscopen waren te zien.
"We willen onze dank uitspreken voor de mensen die ons gesteund hebben en zich sterk gemaakt hebben voor de bescherming van het copyright," aldus directeur Dan Glickman van de Motion Picture Association of America.

Met de nieuwe wet kunnen ook mensen veroordeeld worden die met een camcorder opnames maken in bioscopen. Daarnaast geeft de wet toestemming aan technologieën die geweldadige scenes uit films kan verwijderen.

Overigens moet er opgemerkt worden dat de wet alleen van toepassing is op films, muziek, software en andere werken die klaar worden gemaakt voor commerciële distributie. Het is niet geheel duidelijk of de wet daarom ook geldt voor TV-series of films die tot nog toe alleen buiten de VS op televisie verschenen zijn of bijvoorbeeld Japanse Anime films.