Eerste Kamer akkoord met Wet digitale overheid

Eerste Kamer akkoord met Wet digitale overheid

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. Daarnaast is ook een aan het wetsvoorstel gerelateerde novelle gepasseerd. Hierdoor kan het wetsvoorstel vanaf 1 juli gefaseerd in werking treden. Onder meer worden nu alternatieve inlogmethodes dan DigiD en eHerkenning toegestaan.

Het wetsvoorstel digitale overheid, dat al eerder door de Tweede Kamer was gekomen, is een eerste deel van nieuwe regelgeving voor de verdere digitalisering van de Nederlandse overheid. De goedgekeurde Wdo-wet moet regelen op welke manier bedrijven en burgers veilig bij de overheid kunnen inloggen.

Alternatieve inlogmethodes

Het houdt in dat overheidsinstanties van dienst tot dienst moeten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau nodig is voor toegang. Daarbij zijn zij verplicht ook andere door het verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken inlogmiddelen toe te laten. Niet alleen DigiD en het private eHerkenning, maar ook andere aanbieders.

Op deze manier moeten overheidsinstellingen meer zekerheid krijgen over de identiteit van contacten en gebruikers van hun digitale diensten, dat de gegevens van individuele burgers beter worden beschermd en dat bedrijven en burgers dus meer keuze hebben in de manier waarop zij inloggen.

Inhoud novelle

In de behandelde novelle bij de Wdo, een toevoeging aan een wetsvoorstel, is meer zekerheid over privacy van persoonsgegevens toegevoegd. Hierover had de Eerste Kamer nog enkele bezwaren. Vooral als het ging over de privacy van gegevens in relatie met de positie van grote techbedrijven binnen de overheid.

In de toevoeging is nu expliciet geregeld dat onder andere privacy by desgin de standaard is. Ook is een verbod op het verhandelen van gegevens vastgelegd en moeten verplicht open-sourcestandaarden worden gebruikt.

Tijdens de stemming in de Eerste Kamer stemde een meerderheid voor beide voostellen. De fracties van OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PVV, SGP, ChristenUnie, CDA. VVD en de Fractie-Otten, stemden voor de novelle.

De fracties van SP, PvdD, 50PLUS, FVD, Fractie-Nanninga en de Fractie-Frentrop stemden tegen het originele wetsvoorstel.

Tip: Nederland haalt NAVO-techinvesteringsfonds NIF binnen