Microsoft is niet onbekend met autoriteiten die een einde willen maken aan de monopoliepositie van de softwaregigant. De tactiek van het bedrijf verschilt echter nogal per zaak. Waar het bedrijf nog volledig samenwerkt met de EU spreekt het nu dreigende taal tegen de Zuid-Koreaanse mededingingsorganisatie.

Microsoft probeert sinds de veroordeling van de Europese Unie alle medewerking te verlenen aan de eisen van de EU die er toe moeten leiden dat concurrenten van het bedrijf meer kansen krijgen op de softwaremarkt. Zelfs vrijgeven van sommige delen van de broncode en het uitbrengen van een Windows versie zonder Media Player is niet teveel gevraagd van het bedrijf.

In een gelijksoortige zaak in Zuid-Korea spreekt Microsoft nu ineens dreigende taal. Het bedrijf heeft gewaarschuwd dat het haar Windows besturingssysteem wellicht van de Zuid-Koreaanse markt zal halen of de introductie van nieuwe versies daar zal vertragen, als de Korea Fair Trade Commission (KFTC) haar onderzoek tegen Microsoft doorzet.

Het onderzoek van KFTC begon in 2001 toen het bedrijf Daum Communications een aanklacht indiende tegen Microsoft. Het bedrijf, dat een webportal runt, beweerde dat het financiële schade heeft opgelopen door het ingebouwde messenger systeem van Windows.
In oktober 2004 kwam daar een aanklacht van RealNetworks bovenop, dit keer vanwege de ingebouwde Windows Media Player.

RealNetworks trok haar aanklacht echter eerder deze maand in, nadat het een schikking wist te treffen met Microsoft. Dat was voor de KFTC echter geen reden om het onderzoek naar Microsoft te staken. Daum zou volgens de berichten ook gesprekken voeren met Microsoft over een te treffen schikking, maar de KTFC heeft aangekondigd het onderzoek door te zullen zetten, ongeacht de uitkomst van deze gesprekken.

De KFTC heeft vorige week woensdag haar laatste hoorzitting gehouden en is momenteel in beraad over de zaak. Het is niet bekend wanneer de commissie tot een uitspraak gaat komen. Microsoft heeft de commissie naar eigen zeggen goede argumenten gegeven om de zaak in het voordeel van het bedrijf te beslissen.
Zo zou Microsoft de laatste tijd veel gedaan hebben voor Koreaanse consumenten, door meer applicaties beschikbaar te maken en de prijzen te verlagen.
De dreigende houding die het bedrijf nu inneemt lijkt er echter op te wijzen dat Microsoft toch niet zo zeker van haar argumenten is.