2min

Previder laat weten een nieuwe propositie voor de zorgsector ontwikkeld te hebben. De leverancier van cloud- en managed IT-diensten gaat de banden met een aantal zorgpartners aanhalen en intensiever samenwerken bij het uitvoeren van projecten. Zorginstellingen krijgen hierdoor via Previder toegang tot een soort ecosysteem van IT-dienstverleners met specifieke branchekennis die hen kunnen helpen sneller te innoveren.

Het ecosysteem van Previder werpt zich op als een sparingspartner die de innovatie bij zorginstellingen kan versnellen. Door de web-based applicaties en services, continue doorvoer van verbeteringen en intensieve begeleiding tijdens implementatietrajecten moet innovatie uitgroeien tot een succes. Previder geeft aan dat een organisatie pas goed kan renderen als mensen, processen en technologie goed op elkaar afgestemd zijn.

In het ecosysteem vinden we diverse leveranciers van applicaties en cloudplatformen die zich richten op de zorg. Door de hechte samenwerking kan Previder klanten op alle mogelijke gebieden ondersteunen – van het in kaart brengen van het applicatielandschap en het inrichten van werkplekken tot het beheer en het technisch onderhoud van de IT-omgeving.

De gedachte hierbij is dat zorginstellingen zich moeten bezighouden met hun kerntaak: goede zorg verlenen. Previder levert en beheert de techniek en brengt de expertises van verschillende partijen samen om de zorg te verbeteren.

Resultaat

Het bedrijf ziet dat de belofte van technologie voor de zorgsector steeds groter wordt. Slimme systemen en apparaten zorgen ervoor dat bejaarden langer thuis kunnen wonen, behandelaren efficiënter kunnen werken en patiënten beter inzicht hebben in hun behandeling. Innovatie kan echter ook een uitdaging zijn, door de snelheid van technologische ontwikkelingen en verouderde systemen die verandering bemoeilijken.

Previder heeft al een staat van dienst in de zorgsector. Onder andere NL Healthcare, Baalderborg Groep, Topicus, Ambulance Oost, Symphony, Tactus Verslavingszorg en de Nederlandse Obesitas Kliniek werken al langer samen met het bedrijf.