Gebruikers van Barracuda Backup kunnen data van eigen opslagsystemen of van virtuele backup appliances voortaan repliceren naar Amazon Web Services (AWS). Door deze optie beschikken klanten, resellers en MSP’s over meer flexibiliteit om hun gegevens te beschermen tegen verlies of calamiteiten, zoals een ransomware-aanval.

Barracuda geeft aan dat veel organisaties niet de middelen hebben om zelf een tweede datacenter op een andere locatie in te richten. Daarom hebben zij een eenvoudige en betaalbare oplossing nodig om hun backups zeker te stellen. Organisaties kiezen hiervoor steeds vaker de cloud. Uit een rapport van Barracuda blijkt dat één op de vier organisaties nu al data naar de cloud repliceert, terwijl ongeveer 15 procent rechtstreeks backups naar de cloud maakt.

Mogelijkheden

Barracuda Backup is een geïntegreerde end-to-end-oplossing voor klanten, resellers en MSP’s. Zij kunnen hiermee repliceren naar hun eigen AWS S3 storage bucket. Barracuda zorgt daarbij voor de benodigde infrastructuur in AWS. Gebruikers die data repliceren naar AWS kunnen gevirtualiseerde omgevingen ook rechtstreeks terugzetten naar hun AWS EC2-verwerkingsomgeving. Het is niet noodzakelijk om AWS zelf in te richten en er is geen AWS-expertise vereist voor replicatie en herstel.

Barracuda ziet dat het met de nieuwe replicatiemogelijkheid één van de weinig AWS-partners is die zowel security- als opslagoplossingen biedt voor twee belangrijke AWS-infrastructuurpijlers: security en databescherming. Het bedrijf is een AWS Advanced Technology Partner en biedt firewall-oplossingen in AWS. Hieronder valt Barracuda’s Web Application Firewall, die goedgekeurd en gecertificeerd is aan de hand van de AWS APN Competency Certification.

Klanten, partners en MSP’s kunnen voortaan dus kiezen tussen opslag in Barracuda Cloud of de AWS public cloud. De replicatiemogelijkheid naar AWS komt naast de bestaande mogelijkheid voor replicatie naar de Barracuda Cloud.