Duizenden vrouwen hebben systematisch te weinig betaald gekregen bij Oracle. Dat ligt aan de basis van een groepsvordering die medewerkers hebben ingediend bij de rechtbank in Californië. Meer dan 4.200 vrouwen doen mee aan de zaak, waarmee dit – als ze in het gelijk worden gesteld – een dure zaak kan zijn voor Oracle.

Afgelopen vrijdag werd de zaak aangespannen in Californië. De beschuldiging is dat vrouwelijke medewerkers gemiddeld 13.000 dollar per jaar minder betaald kregen dan mannen die soortgelijk werk uitvoerden. Een analyse laat volgens de klacht een “buitengewoon grote statistische ongelijkheid” zien. Vrouwen kregen gemiddeld 3,8 procent minder aan stamsalaris dan hun mannelijke collega’s in dezelfde categorie, 13,2 procent minder bonussen en 33,1 procent minder aandelenpakketten.

Minder betaald

De zaak wordt aangespannen in een tijd waarin steeds meer techbedrijven te maken hebben met dit soort beschuldigingen. Er zou gediscrimineerd worden op basis van geslacht en etniciteit. De zaak tegen Oracle kent bepaalde gelijkenissen met een zaak tegen Google, dat ook te maken kreeg met een claim rond gelijke betaling.

“Vrouwen krijgen over het geheel genomen minder betaald”, aldus advocaat Jim Finberg tegenover The Guardian. “Dit zijn een paar van de sterkste statistieken die ik ooit gezien heb – uiterst krachtige cijfers.” De zaak omvat onder meer vrouwen die gewerkt hebben aan productontwikkeling, informatietechnologie en bepaalde ondersteunende functies. De lagere betalingen zouden volgens de aanklacht niet te rechtvaardigen zijn door verschillende verantwoordelijkheden, omdat de discrepanties ook bestaan voor mannen en vrouwen met hetzelfde werk en dezelfde prestaties.

“De enige manier waarop deze ongelijkheid verklaard kan worden is dat het om vrouwen gaat. Dat is niet terecht en niet legaal en het is tijd dat Oracle dit verandert”, aldus Finberg, die overigens een soortgelijke zaak voerde tegen Google. Eerder al kreeg Oracle in 2017 te maken met een zaak van het Amerikaanse ministerie van werkgelegenheid, dat stelde dat het bedrijf blanke mannelijke werknemers systematisch meer betaalde dan mensen van andere afkomst of geslacht in dezelfde functies. Oracle ontkende toentertijd en vond dat de beschuldigingen geen grond hadden.