2min

Tags in dit artikel

,

KPN kiest voor een multivendor-beleid als het gaat om het updaten van zijn mobiele netwerk met het oog op de komst van 5G. Wel wordt nu extra aandacht besteed aan de impact op de security en het toekomstige beleid van Nederlandse overheid hierover. Dat laat echter niet onverlet dat ook Huawei een plaats krijgt in deze multivendor-strategie.

Met de bekendmaking dat KPN bij de aanleg van zijn 5G mobiele netwerk streeft naar multivendor-toepassingen, neemt de operator duidelijk positie in de discussie over welke leveranciers de Nederlandse overheid moet toestaan voor de aanleg van deze belangrijke netwerken.

In zijn verklaring zegt de operator en IT-dienstverlener dat het uit principe streeft naar het gebruiken van de oplossingen en toepassingen van die leveranciers die zijn mobiele netwerkambities het beste kunnen realiseren. Dit betekent dus dat deze netwerken de oplossingen kunnen hebben van meerdere leveranciers.

Aanscherping security-impact

Bij dit multivendor-beleid wordt nu extra rekening gehouden met de veranderende inzichten ten aanzien van de bescherming van vitale infrastructuur en de mogelijke invloed hiervan op het toekomstige Nederlandse beleid, zo geeft KPN aan. Daarom heeft de operator wel besloten het securitybeleid voor vaste en mobiele netwerkleveranciers verder aan te scherpen.

Deze aanscherping is nu vooral actueel omdat de operator inmiddels heeft beslist welke marktpartijen het kiest voor de aanleg en uitrol voor de 5G-update van het mobiele radio- en antennenetwerk en het mobiele core-netwerk.

Huawei toch onderdeel van 5G-update

In principe heeft de operator voor het antenne- en radionetwerk nu een voorlopige overeenkomst gesloten met de Chinese fabrikant Huawei. De belangrijkste reden hiervoor was dat deze leverancier wereldwijd marktleider op dit gebied is en dus de beste oplossingen beschikbaar heeft.

Wel is aan het contract een clausule toegevoegd dat de voorlopige overeenkomst kan worden aangepast dan wel teruggedraaid om het in lijn te brengen met toekomstig Nederlands overheidsbeleid.

Westerse leverancier voor mobiele core-netwerk

Bij de update van het mobiele core-netwerk, dat volgens KPN op secruritygebied gevoeliger ligt, wordt nu expliciet gekozen voor een westerse leverancier van dit soort toepassingen. Dit maakt dat de keus waarschijnlijk vooral tussen de oplossingen van Ericsson of die van Nokia zal gaan. Voor zijn vaste netwerk heeft de operator onlangs al een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nokia.

KPN blijft in gesprek

Deze gecombineerde aanpak moet de operator dus in staat stellen snel zijn mobiele netwerkomgevingen te kunnen moderniseren en gereed te maken voor de komst van 5G. KPN geeft nogmaals aan te allen tijde in contact te staan met de diverse belanghebbenden, zoals de Nederlandse overheid, als het gaat om nieuwe inzichten in het beschermen van de nationale vitale infrastructuur.