Microsoft heeft cross-Azure IoT collaboration aangekondigd. Hiermee moet klanten beter gebruik kunnen maken van locatie- en ‘spatial intelligence’-functies.   

Azure IoT-gebruikers kunnen vanaf nu op Azure Maps spatial analytics (ruimtelijke analyse) inzetten. In feite komt dit neer op het verkrijgen van data over de locatie van IoT-’things’. Met andere woorden, alle devices die in het IoT geïntegreerd zijn. Gebruikers weten nu niet alleen wat er gebeurt, maar ook waar iets gebeurt. Aangezien Azure Maps gebruikers van geografische informatie voorziet, wordt de geografische spreiding van IoT-data bekend. Het spatial intelligence-systeem maakt gebruik van IoT messaging. Dit is het uitwisselen van informatie door IoT-hardware (de ’things’) en het centrale systeem. Zo kunnen bedrijven dus ruimtelijke informatie ontvangen, maar ook informatie versturen, als er dergelijke actie nodig mocht zijn.

Direct reageren op problemen of veranderingen

Via IoT messaging komt nu dus niet alleen informatie binnen waarop geacteerd moet worden, maar wordt ook bekend waar deze actie nodig is. Bedrijven kunnen dus zo hun kapitaal in het IoT monitoren over Azure Maps, wat een constant ruimtelijk bewustzijn creëert. Microsoft geeft het voorbeeld van een vrachtwagen die een levering moet doen via een bepaalde route. Als de vrachtwagen een sensor heeft die verbonden is met het IoT is er continu bekend waar het voertuig zich bevindt. Als er van de route wordt afgeweken, kunnen gebruikers dit in real-time monitoren en bekijken of er iets mis is gegaan. Vervolgens kunnen de nodige acties direct ondernomen worden, in plaats van achteraf problemen te moeten oplossen.