Abonneer je gratis op Techzine!

Door het gebruik van het programma SETI@home wordt om de zoveel tijd contact gemaakt met een server op internet. Normaal is het de bedoeling dat de computer dan berekeningen doorgeeft, echt is het ditmaal gelukt om hiermee een verloren laptop te traceren.

SETI@home is een project gestart door de universiteit van Berkeley. De miljoenen computers die dit programma bezitten lenen hun rekenkracht om zo gegevens te analyseren die afkomstig zijn van een grote radiotelescoop. Door het analyseren van deze gegevens hoopt men signalen te kunnen vinden die duiden op het bestaan van buitenaardse intelligentie.

Wanneer het programma gedownload is, gebruikt het programma rekenkracht van de computer wanneer deze niet actief is. Af en toe wordt contact gemaakt met computers van de universiteit om de resultaten terug te sturen of nieuwe gegevens te downloaden.
Doordat bij het verzenden van deze gegevens ook het IP-adres meegezonden wordt, had een programmeur uit Minneapolis het geluk om zo zijn gestolen laptop terug te vinden. De laptop werd op nieuwjaarsdag gestolen, maar bleef in de week erna drie maal contact maken met de servers van de universiteit. Iedere keer werd hierbij het IP-adres doorgegeven, welke door de programmeur doorgegeven werd aan die politie, welke op hun beurt weer een huiszoeking konden doen op het desbetreffende adres en daarbij de laptop terug vonden.