2min

Tags in dit artikel

, ,

De fusie van twee grote Amerikaanse telecomproviders is een stap dichterbij gekomen. De fusie van 26,5 miljard dollar was al goedgekeurd door de autoriteiten, maar de Staten New York en Californië besloten naar de rechter te stappen, hun argumenten zijn nu van tafel geveegd. Een hoger beroep wordt verwacht.

De Amerikaanse provider T-Mobile en Sprint kunnen langzaam richting een fusie gaan werken, nu een rechter ze in het gelijk heeft gesteld. De Staten New York en Californië waren naar de rechter gestapt omdat ze bang zijn dat de concurrentie afneemt en de prijzen voor consumenten fors zullen stijgen. Ondanks dat de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) en het Ministerie van Justitie al toestemming gaven voor de fusie van 26,5 miljard dollar. Het FTC is de organisatie die dit normaliter beoordeeld, maar de Staten waren het niet eens met het oordeel van de FTC.

De rechter heeft nu uitspraak gedaan en volgt de lijn van de FTC. Alle argumenten zijn van tafel geveegd en de fusie mag doorgang vinden van de rechter. De rechtbank is van mening dat T-Mobile en Sprint genoeg garanties hebben geboden waardoor de consument niet zal lijden onder de fusie. Het argument van de tegenpartij was dat er vergelijkbare scenario’s in het verleden zijn geweest, waarbij dit toch anders uitpakte. Die waren echter onvoldoende onderbouwd. De kans is echter groot dat de Staten New York en Californië nog beroep aantekenen en daarmee de fusie verder op gaan houden.

Plannen en tegemoetkomen T-Mobile en Sprint

Door de fusie van T-Mobile en Sprint worden ze een stuk groter en kunnen ze straks beter concurreren met de andere twee grote Amerikaanse telecomproviders AT&T en Verizon. T-Mobile en Sprint stellen dat ze door schaalvergroting juist beter kunnen concurreren, met lagere prijzen, meer werkgelegenheid in de Verenigde Staten en een beter 5G-netwerk. Of ze dat waar gaan maken zal de toekomst uitwijzen.

Een andere belangrijk argument waardoor de rechter voor de fusie is, is dat de virtuele telecomoperator Boost Mobile, nu nog onderdeel van Sprint, zal worden verkocht aan Dish. Dish is een Amerikaanse provider voor schotels dat nu ook 5G-spectrum heeft gekocht om een 5G-netwerk te bouwen in de VS.

Dish zal met Boost Mobile een goed startpunt hebben voor het ontwikkelen van een eigen netwerk met klanten. Hoeveel klanten Boost Mobile precies heeft is onduidelijk, zou gaan om enkele miljoenen. Met de overname zou enkele miljarden gemoeid zijn. Dish zou medio 2023 zo’n 10.000 masten geplaatst willen hebben en zo’n 70 procent dekking in de VS willen bieden. Dat moet daarna verder worden uitgebreid. T-Mobile en Sprint zullen Dish na de overname nog 7 jaar toegang geven tot hun netwerk als een soort fallback, zodat Dish-klanten altijd bereik hebben met een netwerk.

Wanneer de fusie definitief plaats zal vinden is nog even afwachten, of er een hoger beroep volgt.