Streamserve heeft cijfers gepubliceerd over besparingen die optreden voor bedrijven wanneer de juiste wijze van communicatie naar klanten wordt toegepast. Zo kunnen bedrijven ruim veertig procent besparen wanneer ze consumenten de keus geven in communicatiemethode. De wensen van consumenten verschillen nogal tussen mannen en vrouwen. Zo hebben mannen liever een digitale versie, en vrouwen een papieren versie van hun facturen.

Wanneer telecomaanbieders hun communicatiemethode aanpassen naar de wensen van de ontvanger kunnen zij dertig tot veertig procent besparen, zo claimt StreamServe. De meeste klanten willen graag invloed uitoefenen op de manier van bezorgen, bijvoorbeeld via e-mail of SMS. Ook de bezorgfrequentie wil de klant graag aanpassen, zo blijkt uit onderzoek. Wanneer de communicatie digitaal wordt afgehandeld kan er zestig tot zeventig procent bespaard worden, zo laat StreamServe weten.

Bijna zevenhonderd consumenten vulden hun bevindingen over e-mail in. Hieruit blijkt dat dit volgens consumenten een ondergeschoven kindje is. Dat blijkt uit het onderzoek dat uitgevoerd is door Multiscope.

Het onderzoek publiceert cijfers over de tevredenheid op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld over bankafschriften, creditcardafschriften, spaarloonafschriften en facturen van mobiele en vaste telefonie. Ook de methode van communiceren is onderzocht, de meeste consumenten preferen digitaal.

"Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven nog onvoldoende aansluiten op de wens naar aanvullende communicatiekanalen, zoals internet, e- mail en SMS. Door in te spelen op deze wens kunnen financiële instellingen en telecomaanbieders aanzienlijk besparen op communicatiekosten en wordt de relatie met hun klanten verbeterd. De veelheid en complexiteit aan systemen maken het voor organisaties echter erg lastig om aan deze wens te voldoen", aldus Harold van der Horst, Marketing Manager van StreamServe.

Uit het onderzoek zijn ook nog andere conclusies getrokken, zo zijn mannen digitaler ingesteld dan vrouwen. Mannen hebben facturen het liefst via e-mail of een ander digitaal medium. Vrouwen hebben het lieft een papieren versie via de post. Tevens is uit het onderzoek geconcludeerd dat vrouwen sneller iets terug kunnen vinden op de factuur.

Harold van der Horst, Marketing Manager van StreamServe over de man-vrouw kwestie: "Uit het onderzoek komt sterk naar voren dat mannen nog steeds digitaler zijn ingesteld dan vrouwen. Als een bedrijf besluit consumenten de keuze te bieden om digitaal documenten te ontvangen, is het vervolgens belangrijk vrouwen en mannen elk op de voor hen meest geschikte manier aan te spreken. Mannen waarderen sneller het gemak van digitale documenten, terwijl vrouwen eerder geneigd zullen zijn over te schakelen als er additionele voordelen zijn, zoals gerichte persoonlijke informatie of aanbiedingen."