2min

De uitrol van het nieuwe 5G-netwerk in Nederland hoeft niet stopgezet te worden. Dat bepaalde een rechter maandagochtend in de rechtbank van Den Haag. Stichting STOP5GNL wilde de uitrol blokkeren, omdat er te weinig onderzoek zou zijn gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G-straling.

De rechter zegt dat er op het moment “geen aanleiding” is om een verbod op de uitrol van het 5G-netwerk af te geven. Hij laat weten dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat de deskundigen onzorgvuldig te werk zijn gegaan.

Stichting STOP5GNL pleitte begin mei nog voor uitstel van de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland. De stichting zei dat de overheid potentiële gezondheidsschade door 5G-straling onvoldoende heeft onderzocht en vreest dan ook voor ernstige schade voor de volksgezondheid.

De rechter concludeert echter dat de Staat via experts voldoende onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van 5G. De vorderingen van Stop5GNL worden afgewezen en de stichting moet de proceskosten betalen.

ICNIRP-richtlijnen

De Staat baseert zich op de richtlijnen van ICNIRP, dit instituut is gespecialiseerd in gezondheids- en milieueffecten van ‘niet ioniserende stralingen’ waar ook 5G onder valt.

Het instituut geeft aan dat er geen gezondheidsrisico’s kleven aan 5G, mits de aangegeven limieten niet worden overschreden. Ook de onafhankelijke autoriteit Agentschap Telecom heeft aangegeven dat de blootstelling ruim onder de ICNIRP-limieten blijft. De rechter ziet dan ook “geen reden” om aan de ICNIRP te twijfelen.

Daarnaast past de Staat het beleid aan op adviezen en rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM. De voorzieningenrechter zegt dat de Staat de regels blijft naleven en ook geregeld de veiligheidsrisico’s van 5G blijft onderzoeken. “Als na de uitrol blijkt dat blootstellingslimieten worden overschreden, zal de Staat alsnog ingrijpen.”