Bijna de helft (45,6 procent) van netwerkapparaten van organisaties zijn verouderd of worden niet meer ondersteund, stelt NTT op basis van onderzoek. Een flinke toename ten opzichte van 2017 toen nog maar 12 procent van netwerkapparatuur verouderd was.

Bedrijven verplaatsen applicaties steeds vaker naar multicloud-omgevingen waardoor er meer wordt geïnvesteerd in de cloud en minder in on premise-infrastructuur. Hierdoor wordt er minder geld uitgegeven om netwerk- en security-infrastructuur te ondersteunen. Dit resulteert in verouderde netwerkapparaten en een toename van securitybedreigingen.

Apparaten die niet meer ondersteund worden hebben bijna twee keer zo veel kwetsbaarheden per apparaat (42,2 procent) als verouderde apparaten (25,8 procent) en apparaten die volledig bijgewerkt en ondersteund worden (19,4 procent). Dit risico blijft stijgen als bedrijven deze apparaten niet patchen of updaten met de nieuwste versie van het besturingssysteem. Het patchen van apparaten is relatief eenvoudig en vaak ook gratis in het geval van een onderhoudscontract of extra garantie, maar vaak doen bedrijven daar niet aan.

Hardst getroffen sectoren

De technologiesector is er het slechtste aan toe. Van de netwerkapparatuur is 59,6 procent verouderd, terwijl twee jaar eerder nog 19,9 procent van de apparatuur verouderd was. De gezondheidssector is ook achteruit gegaan. In het afgelopen jaar is het aantal verouderde netwerkapparatuur van 15,7 procent tot 52,5 procent gestegen, met als gevolg dat de sector continu wordt aangevallen door cybercriminelen. Het is onwaarschijnlijk dat deze apparatuur snel wordt vervangen, aangezien de gezondheidszorg momenteel zwaar te lijden heeft onder het coronavirus.