14min

Duizenden organisaties hebben al geprobeerd hun infrastructuur en applicaties naar de public cloud te verplaatsen. Sommige slaagden, andere niet, sommige verhuisden zelfs terug naar een on-premise datacenter (private cloud). Tegenwoordig kiezen de meeste organisaties voor een hybrid multi-cloudstrategie. Maar wat is een hybrid multi-cloudstrategie? Om die vraag te beantwoorden, hebben we het gevraagd aan de leveranciers die actief zijn op dit gebied.

We hebben AWS, Microsoft, Google, Oracle, Dell Technologies, HPE, Lenovo, Red Hat, VMware en Nutanix gevraagd hoe zij tegen de hybride multi-cloud aankijken. Veel organisaties proberen te innoveren, maken gebruik van cloudoplossingen en zoeken naar manieren om hun infrastructuur te moderniseren. Al deze leveranciers verkopen oplossingen om klanten te helpen op hun reis naar de cloud en om al die doelen te bereiken. Ze kunnen de hybrid cloud-aanpak die veel klanten momenteel hanteren niet negeren, of wel?

Om het verhaal te structureren, hebben we de antwoorden (en onze analyses van de antwoorden) gegroepeerd per type leverancier. Dat wil zeggen, we kijken eerst naar de hyperscalers, analyseren dan de antwoorden van de ‘klassieke’ hardwareleveranciers, voordat we eindigen met VMware en Nutanix, die een laag bieden tussen on-premise wereld en de clouds.

Hoe beheren organisaties hun hybrid multi cloud-infrastructuur in de nabije toekomst?

Wanneer je kiest voor een hybrid multi cloud-infrastructuur, zal je je applicaties, workloads en data in meerdere platformen moeten beheren. Dat is niet eenvoudig als de technologieën die door elk platform worden gebruikt verschillend zijn. Dit is niet beperkt tot de hypervisor, maar ook het beveiligingsbeleid, het netwerk en zelfs de manier waarop data worden opgeslagen. In het verleden had je voor elk platform dat je gebruikt een ander team met eigen skillset nodig. Sommige leveranciers overbruggen deze kloven, maar lang niet allemaal.

De hyperscalers: AWS, Google Cloud, Microsoft Azure en Oracle Cloud

Alle hyperscalers bevestigen dat bijna elke organisatie in meerdere clouds actief is. Volgens Google is 89% van de organisaties actief in meerdere clouds en Oracle stelt dat 98% van de organisaties in minstens twee clouds draait. Google, Microsoft en Oracle zijn het erover eens dat de multi-cloud een blijvertje is en dat organisaties gewoon de beste oplossing voor hun applicaties en innovaties moeten kiezen. AWS vindt dat klanten juist voor één cloud moeten kiezen. Je kunt wel raden welke cloud dat is. Ze zijn ervan overtuigd dat multi-cloud te veel complexiteit toevoegt en dat organisaties zich moeten specialiseren in één cloud. Wij denken dat dit al een gepasseerd station is, net als elke andere hyperscaler.

AWS:

“Klanten willen meer keuze, en indien mogelijk willen ze lock-in vermijden. Sommige klanten denken dat ze zich tegen lock-in kunnen wapenen door voor meerdere cloudproviders te kiezen. Maar dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Ze moeten nadenken over wat ze willen bereiken. Het is beter om de kennis te vergroten en betere infrastructuurkeuzes te maken, bjivoorbeeld door een modulaire architectuur te bouwen. Verander van architectuur stack en begrijp je use cases.”

Google:

“Organisaties willen hun cloudadoptie versnellen om sneller te ontwikkelen, makkelijker te innoveren en efficiënter te schalen. Er is niet één cloudprovider die alles heeft wat een dynamisch bedrijf nodig heeft, wat leidt tot de snelle adoptie van multicloud. […] Het gaat niet simpelweg om het ‘opheffen en verplaatsen’ (lift and shift) van oude IT-infrastructuur naar een cloud voor kostenbesparingen en gemak. Het gaat om het stimuleren van digitale transformatie om doelen te bereiken met behulp van de beste diensten van verschillende cloudaanbieders.”

Microsoft:

“Naarmate organisaties multi-cloud strategieën blijven adopteren, zal er een groeiende behoefte zijn aan tools en diensten die naadloze data en workload migratie tussen verschillende cloud omgevingen mogelijk maken.”

Oracle:

“Multi-cloud is de realiteit van enterprise technologieomgevingen, omdat organisaties op zoek gaan naar de juiste mix van oplossingen en features die ze nodig hebben om effectief te opereren. Multi-cloud is een blijvertje en bedrijven kiezen voor dit model vanwege de voordelen die het biedt voor een reeks verschillende zakelijke en operationele vereisten, zoals bedrijfsflexibiliteit, prestaties, kosten of toegang tot de beste technologie.”

Microsoft gelooft in meer gestandaardiseerde en interoperabele cloudtechnologieën

Eveneens interessant is dat Microsoft gelooft dat meer clouds gestandaardiseerd en interoperabel zullen worden. “Dit zal waarschijnlijk leiden tot de ontwikkeling van meer gestandaardiseerde en interoperabele cloudtechnologieën, evenals de opkomst van nieuwe tools en services die multi-cloudbeheer en -integratie vergemakkelijken.” Microsoft ontwikkelt tools voor de multi-cloud. Ze werken nauw samen met Oracle om workloads en data in beide clouds te draaien zonder additionele of egress-kosten. De recente toevoeging van Oracle-hardware aan Azure-datacenters breidt deze samenwerking verder uit. Oracle noemt ook de voordelen van hun partnerschap met Azure.

AWS denkt dat interoperabiliteit standaarden vereist en standaarden kosten veel tijd. De beste manier om interoperabel te zijn is door Kubernetes te gebruiken. Dat ondersteunt niet alles, maar het is een begin. Google vindt dat interoperabiliteit niet moet gaan over lift-and-shift, maar over transformatie. Hoe kun je een applicatie beter maken voor je bedrijf? Welke gegevens heb je nodig en waar heb je de gegevens nodig? Lift-and-shift lost geen enkele uitdaging op.

De hardwareleveranciers: Dell Technologies, HPE, Lenovo en Red Hat

Als we kijken naar de traditionele hardwareleveranciers, dan richten zij zich op hybrid cloud omdat dat hun ‘sweet spot’ is. Sommige van hen bieden ook enkele gerelateerde diensten aan in de publieke cloud. Ze zijn het er allemaal over eens dat klanten op zoek zijn naar één control panel om alles te beheren. Dell Technologies benadrukt dat Microsoft Arc en VMware Aria goed werken met hun eigen platform, maar functies missen op andere platforms.

HPE en Lenovo richten zich op hoe ze de cloudbenadering hebben geïmplementeerd in de on-premises wereld door hun infrastructuuroplossingen als dienst aan te bieden en zelfs in een pay-per-use model. De voordelen van de cloud in uw eigen datacenter. Dell Technologies richt zich hier niet op in hun antwoorden, maar het grootste deel van hun nieuwe APEX-portfolio is ook gebaseerd op dit principe.

Lees ook: De toekomst is niet on-prem, edge of cloud, maar edge-to-cloud

Waar HPE en Dell Technologies veel focussen op de wens van klanten voor een single pane of glass, stelt Red Hat dat het juist niet gaat om een single pane of glass. Volgens Red Hat gaat het om een consistente software-infrastructuur met applicaties die overal kunnen draaien, van Edge tot datacenters op locatie en de publieke cloud. Klanten willen af van silo’s, vooral datasilo’s. Daarmee lijkt Red Hat het eens te zijn met AWS als het gaat om standaardisatie.

Wij denken dat het om beide gaat. Sinds IT-teams tijdens COVID werden gepusht om te innoveren, hebben de meeste organisaties een gigantische wensenlijst voor nieuwe innovaties opgesteld. IT-teams hebben meer mensen of meer tijd nodig om aan deze innovaties te werken. Zaken als eenvoudiger beheer, minder fragmentatie en meer automatisering om hun infrastructuur te beheren staat daarom hoog op het verlanglijstje van IT-teams.

HPE:

“De wereld is hybride geworden en hybride omgevingen worden steeds complexer, gedistribueerder en gefragmenteerder. Het wordt steeds uitdagender om enorme hoeveelheden data veilig te beheren vanuit datacenters, de edge en de cloud. […] Organisaties willen een intuïtieve cloudmanagement ervaring die automatisering van infrastructuur mogelijk maakt via een veukuge uniforme, cloud-native console van de edge tot de cloud. Ze willen de omgevingen holistisch beheren met een globaal overzicht en inzichten in het gebruik, tegen lagere kosten met optimale flexibiliteit.”

Dell Technologies:

“We zien allemaal het streven naar één overkoepelend control plane, er zijn een aantal goede initiatieven onder de hypervisors (Microsoft ARC, VMware Aria) maar ze hebben allemaal hun sweetspot, werken goed met de native hypervisor, maar missen een aantal features op de anderen. Wat we zien is dat bedrijven kiezen voor één beheeromgeving (op basis van de hypervisor die in de meerderheid is) en die gebruiken.”

Lenovo:

“Technologische ontwikkelingen stellen organisaties steeds meer in staat om on-premise of private cloud-omgevingen enerzijds te combineren met public cloud-omgevingen anderzijds. Daardoor zien we dat grotere organisaties steeds meer zullen evolueren naar hybrid cloud-omgevingen, die on-premise oplossingen combineren met public cloud, in tegenstelling tot de trends van het afgelopen decennium om workloads zoveel mogelijk richting public cloud-only te verplaatsen.”

Lees ook: Lenovo TruScale nog in de startblokken, forse uitbreiding op komst

Red Hat:

“Bij hybrid cloudbeheer kun je het beste denken aan het hebben van consistente software-infrastructuur en -processen van edge-omgevingen, tot on-premises datacenters, tot public clouds. Het gaat niet zozeer om het hebben van één enkel single pane of glass dat naadloos alle aspecten van beheer op één plek afhandelt, maar meer om het vermijden van gefragmenteerde silo’s. Dit is een van de redenen dat we bezig zijn met de ontwikkeling van een hybrid cloud. Waarom we Kubernetes geïmplementeerd zien worden op edge-locaties als aanvulling op Kubernetes in datacenters.”

Leveranciers zijn het niet eens over multi-cloud compatibiliteit

Lenovo is team Microsoft als het aankomt op meer multi-cloud compatibiliteit. Ze geloven dat de public clouds steeds meer uitgedaagd worden naarmate de integratie tussen on-premises en public cloud verder gaat.

HPE en Dell Technologies verwachten niet dat cloudproviders meer compatibiliteit zullen bieden. Ze vinden dat deze aanbieders te verschillend zijn en dat hun focus vooral ligt op het aanbieden van meer clouddiensten. Dat maakt het nog moeilijker om de public cloud compatibel te maken. Dell Technologies stelt ook dat “het hotel California model veel eenvoudiger is”. Ze zijn het er allebei over eens dat compatibiliteit het dichtst in de buurt komt op de Infrastructure-as-Code platforms, waar je verschillende omgevingen zo gelijk mogelijk kunt maken als je kijkt naar compute, data, security en data-soevereiniteit. Ontwikkelaars sturen een opdracht die het platform omzet in native cloudconfiguraties.

Red Hat stelt dat lift en shift in het algemeen nooit een interessant doel is geweest. Het distribueren van workloads en data over een compatibele software-infrastructuur voor business resilience wel. Dit is waar Kubernetes weer om de hoek komt kijken. HPE is het hier tot op zekere hoogte mee eens. Ze stellen dat lift-and-shift leuk klinkt, maar meestal hoge kosten met zich meebrengt, vooral als het om veel data gaat.

Hyperscalers hebben allemaal hun eigen on-premises oplossingen voor hybride cloud

Hyperscalers bieden compatibiliteit met hun eigen oplossingen voor on-premise datacenters. AWS heeft Outposts, Microsoft heeft Arc, Google heeft Google Distributed Cloud Hosted en Oracle biedt een aantal @Customer-oplossingen. Ze bieden de mogelijkheid om cloudinfrastructuur in je eigen datacenter te krijgen, door hen beheerd. Wat we leren van organisaties is dat de meeste van deze oplossingen extreem duur zijn en beperkte mogelijkheden bieden. De hardwareleveranciers bieden betere oplossingen, maar zijn niet compatibel met de cloud.

VMware en Nutanix zijn de echte hybride multi-cloud leveranciers

VMware en Nutanix vormen een categorie op zich. Ze hebben allebei een softwareplatform gebouwd dat on-premise werkt, maar ook als een laag bovenop de public cloud. Met VMware en Nutanix kun je een echte hybrid multi-cloud infrastructuur creëren die volledig compatibel is. Het nadeel is echter dat je voor beide moet betalen. Je moet de public cloudprovider, de on-premise hardwareleverancier betalen, maar ook de licenties voor het VMware- of Nutanix-platform.

Beide bedrijven stellen dat de klant één enkel control panel wil om al zijn infrastructuur te beheren. Een portal waar cloudmigraties mogelijk zijn of zelfs geautomatiseerd op basis van prestaties, capaciteit en kosten.

Lees ook: Nutanix’ cloudvisie voor de komende 10 jaar; draai je workloads overal

VMware:

“De Cloud wordt meer en meer opgedeeld in twee verschillende onderwerpen, de ene is de enabling technologie en de andere is het operationele model. De efficiënte control plane waar organisaties om vragen, moet worden ondersteund door een eenduidig beeld dat hen in staat stelt een uniforme aanpak te hanteren voor het gebruik van de resources. Dit optimale gebruik moet worden afgestemd op gedefinieerde doelstellingen op het gebied van prestaties, financiën en capaciteitsdrempels en op een geautomatiseerde manier”.

Nutanix:

“Nutanix gelooft dat een echte multi-cloudinfrastructuur er een is waarbij je alle workloads, op alle clouds kunt beheren vanuit dezelfde single pane of glass. Het creëert ook een cloud-achtige ervaring on-prem met selfservice- en marktplaatsapplicaties. Nutanix is ook van mening dat een goede control plane eenvoudige cloudmigraties moet bieden, van Azure naar AWS en terug naar on-prem.”

VMware en Nutanix bieden beide multi-cloud compatibiliteit via een laag bovenop de verschillende infrastructuren en zien dat niet snel veranderen. Nutanix stelt dat de netwerktechnologie van de public cloud zo verschillend is opgebouwd, dat het bijna onmogelijk is om deze compatibel te maken.

Lees ook: VMware Cloud weer up-to-date met NSX+, vSAN Max en betere security

Broadcom neemt VMware over, Nutanix in bed met Cisco

VMware wordt momenteel overgenomen door Broadcom en dat helpt ook niet. De IT-industrie vertrouwt Broadcom niet vanwege de manier waarop het met eerdere overnames is omgegaan. Ze verwachten hogere licentiekosten, minder ondersteuning en nog minder innovatie. Broadcom en VMware hebben verklaard dat dit niet het geval zal zijn, maar VMware is al begonnen met het doorvoeren van wijzigingen in hun licenties, die het tegendeel lijken aan te tonen.

Nutanix veranderde zijn strategie door zich te richten op winstgevend worden en minder op groei. Ze hebben onlangs ook een samenwerking met Cisco aangekondigd. Het doel is om een sterker front te vormen tegen Broadcom, maar het betekent ook dat de licentiekosten niet snel zullen dalen. Nutanix is echter een veel eenvoudigere oplossing dan VMware. Wat hen kan helpen om meer cloudadoptie te bereiken

Nog niemand gebruikt één volledig hybride multi-cloudplatform

Wat sommige leveranciers je willen doen geloven, is dat veel organisaties al een echt hybride cloudplatform hebben geadopteerd. Dat is niet waar. We hebben met verschillende betrouwbare bronnen gesproken die ons vertellen dat niemand VMware actief gebruikt op AWS, Azure of Google Cloud. VMware Cloud Foundation wordt veel ingezet, maar dat is software voor je on-premise omgeving, niet voor de publieke cloud.

A man is standing on stage in front of a large screen.

VMware liet vorig jaar tijdens zijn VMware Explore Barcelona keynote een slide zien. Daaruit bleek dat er gemiddeld 550 nieuwe VM’s per maand worden toegevoegd aan VMware on AWS. Dat is een zeer beperkt aantal. Veel grote organisaties hebben nog steeds duizenden VM’s. We vroegen opnieuw naar cloudimplementaties tijdens VMware Explore in de VS dit jaar. We kregen te horen dat duizenden klanten VMware in de cloud gebruiken om workloads te draaien. Dat is duizenden als in enkele cijfers, niet tienduizenden. Nog steeds niet zo veel. VMware CEO Raghu Raghuram gaf ook aan dat er in dit opzicht veel te winnen valt voor VMware. Hij zei tijdens een interview op VMware Explore US 2023 dat de groeicijfers er gezond uitzien, maar ook dat er “nog veel ruimte is om te groeien in klantadoptie”.

De primaire use case voor VMware Cloud on AWS of bij andere hyperscalers lijkt back-up en disaster recovery te zijn. Dat is logisch, want het is goedkoper dan het runnen van een compleet tweede datacenter. In de cloud kun je de data synchroniseren, enkel betalen voor opslag en alleen de VM’s laten draaien in geval van een probleem met je primaire locatie.

We hebben ook geprobeerd wat cijfers van Nutanix te krijgen over dit onderwerp. Ze wilden echter niet aangeven hoe succesvol hun ‘single pane of glass’-strategie is.

Hybrid multi-cloud is eigenlijk twee gescheiden infrastructuren

Alle traditionele hardwareleveranciers zijn op zoek naar manieren om hun on-premises datacenteroplossingen te combineren met de hyperscalers. Ook de hyperscalers werken allemaal aan on-premises oplossingen, maar het is gewoon niet erg overtuigend. Weinig organisaties kiezen voor deze oplossingen.

De meest overtuigende hybride oplossing op dit moment is Kubernetes, maar dat betekent dat je je applicaties moet moderniseren. Voor nu en de komende jaren is dat waarschijnlijk de beste manier om een volledig hybrid multi cloud-organisatie te worden. Zet al je applicaties in containers en gebruik een datamodel dat zowel on-premises als in de cloud werkt. HPE maakt al zijn opslagoplossingen software defined, zodat het ze naar de cloud kan brengen. Dat kan de manier waarop organisaties hun data beheren echt veranderen.

Als je organisatie gewoon te groot is en te veel VM’s heeft, ben je waarschijnlijk het beste af door de voor jou beste on-prem oplossing te combineren met de beste hyperscaler. Je moet ze gewoon naast elkaar laten draaien en hopen dat iemand ze in de toekomst zal integreren.

Zijn er verschillende rollen voor edge-, on-prem- en cloudinfrastructuur?

De edge wordt al jaren genoemd als de volgende grote hype in de IT. Het groeit gestaag, maar de volgende grote hype zal het waarschijnlijk nooit worden. Het is echter wel een belangrijke factor om rekening mee te houden, want organisaties groeien wel aan de edge.

Alle organisaties die we hebben ondervraagd zijn het over één ding eens en dat is dat de edge zal groeien. Ze zijn het er ook over eens dat elke applicatie moet kunnen draaien aan de edge, on-prem en in de cloud, maar de taken zullen op elke locatie anders zijn.

In de meeste gevallen worden veel data aan de edge gegenereerd. Dat komt omdat OT en IT samensmelten. Machines in fabrieken worden slim gemaakt en aangesloten op het internet, in het eenvoudigste geval voor onderhoud en monitoring, in geavanceerdere gevallen om machine learning en AI toe te passen op de data die worden gegenereerd. In de meer geavanceerde gevallen worden de analyses op de edge uitgevoerd om ervoor te zorgen dat dit in real-time en zonder latency gebeurt. Als latency geen probleem is, is het meestal kosteneffectiever om de analyses op een centrale locatie uit te voeren.

Als je een tiental fabrieken hebt, is het efficiënter om alle data op een centrale locatie samen te brengen, zodat je alle fabrieken tegelijkertijd kunt analyseren en zelfs kunt vergelijken en daardoor betere zakelijke beslissingen kunt nemen. Ook worden de AI- en machine-learningmodellen meestal centraal gebouwd en beheerd. Ze kunnen echter ook op de edge worden ingezet.

Wat we bij alle leveranciers zien, zijn oplossingen die hun huidige portfolio uitbreiden naar de edge. Hyperscalers bieden oplossingen die kunnen worden ingezet op de edge en worden verbonden met een centrale cloudoplossing. De traditionele hardwareleveranciers hebben edge-servers die overal kunnen worden ingezet en zeer goed integreren met hun datacenteroplossingen.

VMware en Nutanix werken allebei aan meer oplossingen voor de edge. Ze hebben de afgelopen jaren hun software beter geschikt gemaakt voor edge-servers. De adoptie is echter nog beperkt.

Conclusie

Er is enorme innovatie gaande bij hyperscalers, maar ook bij de traditionele hardwareleveranciers. Het grote probleem is dat niemand werkt aan een volledig hybrid multi-cloudoplossing. Alle investeringen in die richting worden momenteel overschaduwd door de hype rond generatieve AI. Sinds OpenAI ChatGPT beschikbaar heeft gemaakt, is de focus van al deze bedrijven volledig verschoven.

Hyperscalers hebben nooit veel aandacht gehad voor de hybrid cloud, maar generatieve AI heeft het nog erger gemaakt. De traditionele hardwareleveranciers deden al veel meer om hyperscale oplossingen te ondersteunen. Als je een goede on-premise datacenteroplossing kunt bieden die kan worden uitgebreid naar de cloud, heb je een zeer waardevolle oplossing. Als het ook kan worden uitgebreid naar de edge, wordt het nog waardevoller. Vooral als de leverancier het beheer en de patching grotendeels automatiseert. Dit zijn dingen waar Dell Technologies en HPE hard aan werken. Laten we hopen dat ze niet te veel zijn afgeleid door de hele generatieve AI-hype.

VMware en Nutanix zitten op een softwarestack die het dichtst in de buurt komt van de beste hybrid multi-cloud ervaring. Dit is echter de minst kosteneffectieve oplossing, omdat de licentiekosten bovenop de investeringen in on-premises en cloudinfrastructuur komen.

Op basis van alle feedback die we hebben gekregen en informatie die we hebben verzameld, verwachten we niet dat er op korte termijn een kosteneffectieve, volledig hybrid multi-cloudoplossing komt. Op de korte termijn verwachten we de meeste innovatie in de hybride cloudwereld van traditionele hardwareleveranciers.

De beste strategie voor organisaties is om eerst te kijken naar modernisering, door applicaties te vervangen door moderne alternatieven of te kijken naar het containeriseren van bestaande applicaties. Als dat niet mogelijk is of als je infrastructuur gewoon te groot is of te veel legacy heeft, dan is de beste strategie waarschijnlijk om te investeren in een moderne private cloud die je in je eigen datacenter draait. Met modern bedoelen we dat het schaalbaar is als een cloud en dat beheer, updates en patching geautomatiseerd zijn door de leverancier. Daarbovenop moet je investeren in de hyperscaler die het beste past bij je behoeften en die gebruiken voor je moderne workloads of data die gebruik moeten maken van moderne analytische tools. Je kunt de cloudprovider ook gebruiken voor je back-ups en disaster recovery. Met een beetje geluk groeit je moderne private cloud de komende jaren richting de hyperscaler van je keuze.