Microsoft heeft onlangs een tipje van de sluier opgelicht over mogelijke nieuwe functionaliteit voor toekomstige edities van Windows Server. Het betreft onder meer bestandscompressie, nieuwe samenwerking met NetApp en een nieuw protocol voor het gelijktijdig verplaatsten van data naar Azure- en Windows Server-omgevingen.

Microsoft heeft onlangs tijdens zijn online Windows Server Summit 2020 een korte glimp laten zien van wat eindgebruikers van Windows Server in komende versies aan nieuwe functionaliteit kunnen verwachten.

De getoonde verbeterde functionaliteit betreft onder meer het comprimeren van bestanden voordat zij worden tussen omgevingen worden verplaatst. Windows Server past dus automatisch compressie toe. Dit reduceert de tijdsduur waarin bestanden van de ene naar de andere omgeving worden verplaatst. Vooral vm’s, RAW-images en CAD-bestanden hebben hier voordeel van.

Integratie met NetApp

Andere getoonde functionaliteit is een diepere integratie met NetApp. Deze verdere integratie van elkaars oplossingen stelt gebruikers in staat om de NetApp array’s in Windows Server data stores te migreren. Zo lijkt het alsof een server van NetApp is, maar deze draait in Windows. Het wordt dus eigenlijk NetApp in Windows, aldus Microsoft.

Gelijktijdig verplaasten van data naar Azure en Windows Server

Verder toonde Microsoft nog Server Message Block (SMB) over Quick UDP Internet Connections. (QUIC). QUIC is een protocol van Google en prestatieproblemen aanpakt wanneer het TCP-protocol datapakketjes laat vallen. Hierdoor wordt het verkeer bij het verplaatsen van data beperkt. Vooral kunnen hierdoor webpagina’s sneller laden, maar voor het sneller verplaatsen van TCP naar de cloud werkt dit nog niet.

Met de nu toegevoegde SMB over QUIC-functionaliteit moet dit laatste nu wel realiseerbaar zijn. Met QUIC kan nu SMB-verkeer -zonder VPN- door een UDP-tunnel worden verstuurd. Hierdoor is het mogelijk om tegelijkertijd een lokale drive naar een vm die in de public cloud Azure draait en een Windows Server-instance te mappen. Deze functionaliteit moet vooral goed inzetbaar zijn voor mobiele en edge-omgevingen. Volgens Microsoft is SMB over QUIC de toekomst van alle gedistribueerde systemen.

Uitrolschema

Microsoft geeft niet aan wanneer al deze nieuwe functionaliteit beschikbaar komt. De functionaliteit zal waarschijnlijk vooral binnen Windows Admin Centre worden uitgerold.

Concrete toezeggingen dat er een nieuwe editie van Windows Server en binnenkort aankomt werden niet gedaan. Experts verwachten een eerste grote nieuwe en fundamentele release van Windows Server ergens -naar het release-schema van iedere twee jaar- ergens in de loop van 2021.