Nederlandse cloudsector slaat handen ineen voor concurrentiepositie

Nederlandse cloudsector slaat handen ineen voor concurrentiepositie

Verschillende Nederlandse bedrijven, belangenverenigingen en kennisinstituten voor de cloudsector gaan met elkaar samenwerken in de Nederlandse Cloudinfrastructuur Coalitie (CiC). Hiermee willen zij de nationale en Europese positie op het gebied van clouddiensten verder verstevigen.

De oprichters van het Nederlandse samenwerkingsverband zijn de stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), belangenvereniging ISPConnect en TNO. Deze samenwerking moet leiden tot een betere concurrentiepositie van Nederland en in bredere Europese context op het gebied van het ontwikkelen en gebruiken van clouddiensten.

Zeker nu clouddiensten steeds meer de basis vormen voor de toepassing van andere technologie, zoals onder meer AI en het Internet of Things (IoT). Ook door de toenemende discussie over privacy komen clouddiensten onder druk te staan.

Verkleinen afhankelijkheid

Op dit moment zijn volgens de CiC Nederlandse en Europese bedrijven nog te afhankelijk van grote cloudbedrijven uit andere werelddelen. Dit remt, aldus het samenwerkingsverband, de Nederlandse en Europese expansie op het gebied van clouddiensten, terwijl de kennis en technologie wel met deze mondiale spelers kan concurreren.

Het uiteindelijke doel van de samenwerking is daarom op nationaal en op Europees niveau minder afhankelijk te zijn van de clouddiensten van leveranciers uit andere werelddelen.

Toekomstige actieplannen

Acties die de CiC wil ondernemen, zijn onder andere innovaties, publiek-private samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe standaarden. Daarnaast wil de CiC bijdragen aan het realiseren van uniform bewijs van zekerheden voor clouddiensten. Dit moet de toetreding tot de Europese markt vergemakkelijken. Verder wil de CiC gaan sturen op proactieve betrokkenheid van de Nederlandse overheidsinstanties om de nationale belangen te behartigen.

De komende tijd gaat het samenwerkingsverband zich richten op het verkennen van de rol die GAIA-X hierin gaat spelen en op de samenwerking met andere Nederlandse belanghebbenden als de Datadeel-coalitie, de Online Trust Coalitie (OTC), de Nederlandse AI-coalitie (NLAIC), initiatieven in de zorgsector, de digitale overheid en de Smart Industry-programma’s. Daarnaast streeft de coalitie naar verdere samenwerking met de Nederlandse overheid en met Europese betrokken partijen.

Deelnemende partijen

De eerste deelnemers aan de Cloud infrastructuur Coalitie (CiC) zijn de bedrijven Leaseweb, BIT, Intermax, Uniserver, Centric, SURF, Interconnect, EGP, Eurofiber, Ekco, Fuga Cloud, NDIX en i3D.net.

Als cloudinfrastructuurpartners doen mee: Dutch Hosting Provider Association (DHPA), ISPConnect en De Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), samen met TNO als kennispartner.