1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

UiPath en airSlate gaan nauw samenwerken om mkb-ondernemingen te helpen bij het automatiseren van hun workflows en bedrijfsprocessen. Vooral kleinere bedrijven kunnen hiervan profiteren, zo is de gedachte.

UiPath is een RPA-specialist. AirSlate levert een cloudgebaseerd no-codeplatform. De nu aangekondigde samenwerking is er vooral op gericht om kleineren bedrijven dezelfde RPA-mogelijkheden te geven die grote bedrijven kunnen toepassen. Dit moet het voor deze bedrijven mogelijk maken om ook hun digitale transitie te versnellen door een einde te maken aan de vele repetitieve en handmatige bedrijfsprocessen die zij nog hebben.

De vergaande automatisering van werkprocessen moet de tevredenheid van werknemers verbeteren, maar ook de uiteindelijke dienstverlening aan eindklanten. Voor UiPath betekent de samenwerking ook dat het zijn RPA-diensten kan uitbreiden naar een heel nieuw marktsegment: het mkb en kleinere bedrijven.

Integratie UiPath en airSlate

De samenwerking bestaat uit een onlangs gelanceerde integratie-oplossing van airSlate voor het UiPath-platform. Deze integratie maakt het voor kleinere bedrijven mogelijk processen en workflows voor documenten te automatiseren.

De integratie maakt het mogelijk documenten en formulieren te genereren met vanuit UiPath en andere systemen aangeleverde data, documenten automatisch te verzenden voor goedkeuring en ondertekening en data te verzamelen en terug te sturen naar het UiPath-platform.

De integratie-oplossing is inmiddels verkrijgbaar via de UiPath Marketplace.

Tip: UiPath voegt Automation Cloud Robots toe aan het UiPath Platform