2min

Tags in dit artikel

, , ,

Satellietcommunicatiebedrijf Inmarsat heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse overheid. De uitrol van 5G zou betekenen dat het bedrijf zijn grondstation in Friesland moet afbreken.

Inmarsat meent dat de Nederlandse regering zowel nationale als internationale wetgeving schendt door de aanpassing van het nationale frequentieplan (NFP). Het schrijft: “Met de verandering wordt beoogd het spectrum dat momenteel wordt gebruikt voor de verlening van essentiële, op satellieten gebaseerde diensten voor maritieme veiligheid toe te wijzen aan 5G-telecommunicatie, hetgeen onnodig is omdat beide samen binnen de betreffende spectrumband kunnen werken.“

Inmarsat

Inmarsat is een bedrijf dat onder andere in Nederland satellietdiensten biedt voor mensen op zee. Het heeft een grondstation in het Friese dorp Burum waarmee het zeelieden over de hele wereld aan verbinding helpt. Als het Nationale Frequentieplan echter wordt doorgezet, dan betekent dat dat het bedrijf niet meer zijn werk kan doen. Voor 5G wordt immers dezelfde frequentie gebruikt als Inmarsat voor zijn satellietverbindingen inzet. Het zegt zelf al anderhalf jaar bezig te zijn met het zoeken naar een oplossing, maar zegt te maken te hebben met een ‘halsstarrige houding’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het schrijft: “Gegeven de eis van de Nederlandse overheid dat Inmarsat de enorme taak van de verhuizing van significante en mondiaal essentiële diensten naar een ander land voor de voortzetting van haar activiteiten op zich neemt, hetgeen onnodig is zoals blijkt uit technische studies die aantonen dat co-existentie mogelijk is tussen satellietdiensten en 5G-telecommunicatie, rest het bedrijf geen andere optie dan deze rechtszaak aan te spannen.”

Frequentiegebruik niet realistisch

Wat Inmarsat wil is duidelijk: zijn commerciële activiteiten doorzetten, want hier maken naar eigen zeggen miljoenen zeevarenden en vliegtuigpassagiers dagelijks gebruik van. “Indien Inmarsat echter wordt gedwongen tot verplaatsing van haar activiteiten naar het buitenland, dan is het voorgestelde tijdpad voor de verandering van het frequentiegebruik in het NFP niet realistisch en zal dit een lange overgangsperiode met zich meebrengen waarin de volkomen vermijdbare verplaatsing wordt uitgevoerd.” Wordt vervolgd.

Tip: Starlink-internet gaat dit jaar volgens Elon Musk naar 300Mbps