2min

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo, is bezorgd over het gebrek aan visie bij de Nederlandse overheid als het aankomt op digitalisering. Volgens Hoencamp is Nederland koploper inzake connectiviteit, maar moet er meer ondersteuning komen zodat bedrijven ook daadwerkelijk willen investeren in digitalisering.

“Als de overheid geen maatregelen neemt om rechtszekerheid te creëren voor lange termijn investeringen in digitale infrastructuur dan lopen we het risico achter te raken,” aldus Hoencamp, die de noodklok luidde tijdens een digitaliseringsdebat met politici en captains of industry. De teneur bij de overheid en toezichthouder ACM is om vaste netwerken strenger te reguleren, maar een eenduidige visie ontbreekt.

Beste netwerk

Dankzij de grote concurrentie tussen landelijk dekkende infrastructuren en de druk vanuit mobiele spelers, behoren de Nederlandse netwerken tot de beste ter wereld. Meer dan 90 procent van de Nederlandse huishoudens heeft toegang tot een internetverbinding van meer dan 100 Mbps. Dit is uniek in Europa.

De voorsprong die Nederland heeft gegenereerd is mede te danken aan private investeringen in de Nederlandse infrastructuur. VodafoneZiggo investeert in de volgende generatie kabelnetwerken die Gigabit snelheden binnen bereik zullen brengen op nationaal niveau. Daarmee wordt kabel een belangrijke facilitator van innovatie zoals Internet of Things en Smart Cities.

5G voor iedereen

Hoencamp spreekt verder zijn bezorgdheid uit over de komende frequentieveilig. Er zijn volgens hem een aantal randvoorwaarden die aangepast moeten worden. Zo moet de 3,5GHz band – die nu exclusief gebruikt wordt door defensie en de geheime diensten- volledig beschikbaar komen voor 5G. Hoencamp is ook van mening dat de looptijd van de vergunningen langer moet worden, zodat marktpartijen de bijbehorende investeringen kunnen doen.

De veiling moet als doel hebben beschikbaarheid van 5G te versnellen voor heel Nederland. Er moet voorkomen worden dat marktpartijen zich gedwongen zien vooral in drukbevolkte en stedelijke gebieden te investeren. Investeringen moeten immers juist zo breed mogelijk zijn, zodat het hele land mee kan genieten van de snellere technologie.

Grotere ambities

Digitalisering krijgt een steeds grotere invloed op ons leven. Om in de exponentiële groei van data te kunnen voorzien, zijn gigantische netwerkinvesteringen nodig voor netwerkcapaciteit met gigabit-bandbreedte. Als wij willen dat Nederland voorop blijft lopen en op wereldniveau digitaal meespeelt, dan moet het ambitieniveau omhoog, benadrukt Hoencamp. Het is noodzakelijk dat de marktpartijen en de overheid hierin samenwerken.

Volgens de CEO van VodafoneZiggo begint dit met het neerzetten van een duidelijke ambitie, gevolgd door het vaststellen van de randvoorwaarden die nodig zijn om innovatie te bevorderen. Een nationale digitalisering-top onder leiding van minister-president Rutte kan hieraan een bijdrage leveren.