Hiber voorziet Nederlandse poolonderzoekers van satellietcommunicatie

Het Nederlandse bedrijf Hiber heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Nederlands Polair Programma. Hierin is opgenomen dat gratis satellietcommunicatie geboden wordt voor wetenschappelijk onderzoek in de Noord- en Zuidpoolgebieden.

Alle poolonderzoekers met een aanstelling in Nederland kunnen gedurende vijf jaar (2019-2024) gebruikmaken van Hiberband (Low Power Global Area Network). Deze satellietcommunicatie werkt met kleine antennes en laag stroomverbruik. Toch kunnen de onderzoekers gedurende het hele jaar met grote frequentie data ontvangen vanuit zeer afgelegen gebieden. Op termijn zal de dataoverdracht zelfs op bijna continue basis kunnen plaatsvinden.

Deze vorm van satellietcommunicatie zorgt voor een reductie in de kosten van datacommunicatie in polaire gebieden. Onderzoekers kunnen toegang krijgen tot Hiber’s satellietcommunicatie door hun wetenschappelijke sensoren te verbinden aan een gecertificeerd Hiberband modem en antenne. De satellieten volgen een baan rondom de aarde, parallel aan de zonnebaan. Daardoor ontstaat er een frequent bereik in de polaire gebieden.

Ondersteuning

De betreffende communicatie moet dus het Nederlands Polair Programma verder helpen, dat wordt gecoördineerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met het onderzoeksprogramma wil NWO bijdragen aan oplossingen voor fundamentele en sociaal-politieke vraagstukken gerelateerd aan veranderingen in het Arctisch en Antarctisch gebied. Denk daarbij aan de consequenties van klimaatverandering en de daarmee gepaarde uitdagingen voor kustgebieden in Nederland.

Hiber zegt graag de Nederlandse poolgemeenschap te willen steunen, aangezien het bedrijf vanaf het begin ondersteuning kreeg van de Nederlandse overheid. “De samenwerking sluit aan bij de NWO strategie om technische infrastructuur breed beschikbaar te maken voor onderzoekers. Deze Nederlandse innovatie zal bijdragen aan een beter begrip van de polaire gebieden en daarmee aan de bescherming van deze gevoelige ecosystemen”, aldus Hiber.

Uitbreiding

Momenteel zijn er alleen Amerikaanse en Franse satellietsystemen beschikbaar voor dataoverdracht in de poolgebieden. De nieuwe techniek van Hiber belooft de communicatiemogelijkheden in de polaire gebieden te vergroten tegen lagere kosten.