2min

Tags in dit artikel

, ,

Datacenters kunnen, ondanks een waarschijnlijke verdubbelde energiebehoefte over ongeveer negen jaar, bijdragen aan stabielere en flexibelere elektriciteitsnetwerken door zelf energie op te wekken.

Dat blijkt uit onderzoek van Eaton Statkraft naar de groei van datacenters in Nederland, Duitsland, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij werd ook gekeken in hoeverre de datacenters kunnen bijdragen aan de flexibiliteit van het elektriciteitsnet vanwege de groei van groene energieproductie door wind- en zonne-energie. Door de toename van deze nieuwe vormen elektriciteitsopwekking komen de netwerken steeds meer onder druk te staan vanwege een gebrek aan capaciteit.

Groei energieconsumptie datacenters

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijvoorbeeld de grote datacenters in Nederland in het meest normale scenario in 2030 in totaal 1,3 gigawatt (GW) aan stroom verbruiken. Dit jaar is dat nog 0,72 GW. In een agressiever scenario verbruiken de grote Nederlandse hyperscale- en co-locatiedatacenters in 2030 maar liefst 1,5 GW aan stroom. Dit hoge energieverbruik heeft een grote impact op de elektriciteitsnetwerkinfrastructuur voor het leveren van deze gigantische hoeveelheden stroom en de ondersteuning van het transportnetwerk.

Inzet eigen systemen

De onderzoekers signaleren dat datacenters ook zelf kunnen bijdragen aan het leveren van meer stroom en dit niet alleen van de energieproducenten en van wind- en zonne-energie laten afhangen. Zij constateren dat de datacenters in Nederland, maar ook in de vier andere onderzochte landen, zelf 16,9 GW aan elektriciteit kunnen opwekken via hun UPS-installaties, hun back-upgeneratoren, back-upbatterijen en load-shifting. Denk in dit laatste geval aan het offloaden van rekenkracht-werkzaamheden naar periodes of locaties met veel wind- en zonne-energie.

Meer aandacht nodig

Door zelf meer aandacht te schenken aan het opwekken en gebruiken van elektriciteit, kunnen datacenters beter bijdragen aan het ondersteunen van de onder druk staande elektriciteitsnetwerken. Ook zal dit helpen bij een betere integratie van duurzame energiebronnen in de diverse elektriciteitsnetwerken, zo concluderen beide bedrijven. Datacenters kunnen zo minder energie verbruiken, maar ook weer energie aanbieden.

Eaton en Statkraft roepen datacenter-aanbieders, maar ook overheidsorganisaties, beheerders van elektriciteitsnetwerken en energieleveranciers, op beter naar de mogelijkheden te kijken.