2min

Tags in dit artikel

, , ,

Harvey Nash Nederland, dat onderdeel is van een groter bedrijf op het gebied van detachering, contractmanagement, international executive search en werving & selectie, geeft aan dat er veel IT-directeuren zijn die ontevreden zijn over hun huidige functie.

Zo geeft 91 procent van alle ondervraagden aan dat ze openstaan voor een nieuwe opdracht. Dit blijkt uit onderzoek van Harvey Nash waaraan ruim 890 respondenten, werkzaam in diverse branches, deel hebben genomen.

IT-directeuren zijn zelf ook aan het zoeken naar nieuwe functies, zo geeft 37 procent aan binnen een jaar nog te vertrekken, 56 procent is dit van plan in de komende twee jaar.

De Strategic Leadership Survey wordt jaarlijks gehouden onder vooraanstaande IT-directeuren uit middelgrote en grote organisaties. Door dit onderzoek moet een beeld ontstaan van onder andere de tevredenheid van IT-directeuren.

"De uitkomsten van het onderzoek bevestigen onze ervaringen", aldus Jan Leen ’t Jong, directeur van Harvey Nash Nederland. "Wij signaleren dat de huidige IT-directeur zich ondergewaardeerd voelt. Ondanks het talent en de kennis van IT-middelen, is het vaak zo dat de IT-directeur niet aan de algemeen directeur rapporteert, maar aan de financieel directeur.

Hierdoor liggen accenten vaak op efficiencyverbetering en niet op het benutten van zakelijke kansen. IT-directeuren staan dan ook open voor verandering. Zij hechten steeds meer waarde aan persoonlijke en professionele groei, waardering en doorgroeimogelijkheden die zij in hun huidige baan niet terugzien. Als gevolg daarvan zien wij een stijging in het aantal IT-directeuren die openstaan voor een nieuwe baan."