min

Tags in dit artikel

, , ,

Een Amsterdamse rechter heeft openlijk getwijfeld over de nauwkeurigheid van het trajectcontrole-systeem. Daardoor verscheurde hij een boete van een man die op de ringweg A10 rond Amsterdam te hard zou hebben gereden.

Een eigen GPS-systeem was voor de rechter voldoende om te twijfelen aan de trajectcontrole die justitie mat. Het verschil was ongeveer negen kilometer per uur, wat een boete is van twintig euro.

Een opmerkelijke uitspraak. De kantonrechter gunt de betrokkene het voordeel van de twijfel." Een advocaat van kantoor Anker en Anker, Tjalling van der Groot, wiens specialisatie het is om verkeersboetes aan te vechten noemt de uitspraak ‘zeer opmerkelijk’.

De advocaat, die zelf niet bij de zaak betrokken was, komt tot harde conclusies: "De rechter twijfelt hier dus openlijk aan de trajectcontroles zelf. Volgens ons is het voor het eerst dat die nu niet langer boven elke twijfel verheven zijn", zegt Van der Goot.

"Het is een nieuw feit dat een rechter een beschikking na een trajectcontrole vernietigt. Maar volgens ons is het nu niet gezegd dat iedere kantonrechter de boetes ongeldig zal verklaren", aldus woordvoerder Ernst Koelman van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie.

"Wij geloven nog steeds in de juistheid van de trajectcontroles die uitvoerig worden getest door het Nederlands Meetinstituut."