2min

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) investeert de laatste tijd te weinig in ICT-oplossingen. Dit constateert brancheorganisatie BTG in een recent onderzoek.

Het onderzoek richtte zich op vijf investeringsterreinen: de mate waarin nieuwe ICT/IT medewerkers worden aangetrokken, cybersecurity, privacy, innovatie en bedrijfscontinuïteit.

Volgens de onderzoekers zijn vooral de investeringen in bedrijfscontinuïteit teruggelopen. Zij vinden dit een goede ontwikkeling omdat dit erop zou wijzen dat de meeste organisaties in de afgelopen twee jaar voldoende in hun bedrijfsprocessen hebben geïnvesteerd om vooruitgang te waarborgen. Investeringen in personele ontwikkeling blijven daarentegen bijna gelijk. Veel organisaties lijken de waarde te zien van investeringen in personeel in een tijd van grote arbeidskrapte.

Mkb investeert veel minder

Ook signaleerde de BTG een verontrustende ontwikkeling. Op het gebied van investeringen blijkt er een groot verschil te bestaan in grootte van bedrijven. Vooral midden- en kleinbedrijven, de motor van de Nederlandse economie, laten het vaker afweten als het om deze investeringen gaat. Bedrijven met meer dan 100 werknemers investeren steeds vaker, maar onder dit getal lopen de investeringen terug.

Het onderscheid tussen grote en kleine bedrijven is nog opvallender als er naar naar de verschillende investeringsgebieden wordt gekeken. Grotere bedrijven investeren vooral op het gebied van personeelszaken en innovaties. Kleinere bedrijven ontwikkelen voor deze terreinen veel minder activiteiten.

Nader onderzoek nodig

De redenen voor het verschil moeten volgens de BTG in nader onderzoek worden uitgezocht. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk of dit te maken heeft met minder financiële mogelijkheden of dat zij minder noodzaak zien op het gebied van security en privacy.

Wel vindt de brancheorganisatie dat, gezien de groei van het aantal dreigingen en het voortschrijden van de technologie, mkb’ers meer actie moeten ondernemen voor het verbeteren van hun ICT. Niet alleen zij hebben hier last van, maar heel ondernemend Nederland. Het mkb is de motor van het Nederlandse bedrijfsleven, zo geeft BTG aan.