2min

Tags in dit artikel

, ,

De voorzitter van Wikimedia Nederland heeft haar aftreden aangekondigd. Ondertussen is er al een groepje mensen ontstaan die het bestuur van de organisatie op zich wil nemen.

Nu gebeurt het wel vaker dat een voorzitter van een organisatie vertrekt. Alleen is de manier waarop dit bij Wikimedia gebeurt wel erg vreemd. Gisteren gaf voorzitter Elly Varwijk via een e-mail aan op te stappen als voorzitter. De reden hiervoor was het gebrek aan vertrouwen in de rest van het bestuur. Tevens meldt ze dat zes andere bestuursleden al bezig zijn met het samenstellen van een nieuw bestuur. Dit is echter niet toegestaan volgens de statuten van de organisatie. Het lijkt er dus op dat bepaalde mensen op een niet geoorloofde manier proberen de macht over te nemen.

Volgens Varwijk is de enige goede manier om een nieuw bestuur te vormen een verkiezing tijdens de Algemene Ledenvergadering. Hier willen deze zes bestuursleden echter niet op wachten. "Op deze manier worden andere leden namelijk niet in staat gesteld om zelf een bestuursploeg samen te stellen, en valt er niets te kiezen. Op de komende ALV zullen jullie, de leden, dus voor het blok gezet worden en hebben jullie alleen de keus voor een ploeg die zichzelf in een achterkamertje heeft gevormd. Ik zie dit als een ondemocratische handelswijze en als het begin van een politisering van de vereniging, die ik zelf onwenselijk acht." aldus Varwijk in haar e-mail.

Als reactie hierop stuurde het kandidaatbestuur een mail met daarin een toelichting op de actie om niet te wachten tot de Algemene Ledenvergadering. Volgens hen zou een verkiezing op de Algemene Ledenvergadering niet ten goede komen aan de samenhang binnen het bestuur. Ook zou een niet democratisch gekozen bestuur voor betere resultaten kunnen zorgen. "Wij willen de leden in 2009 een alternatief bieden voor de toekomst: een bestuursploeg. Uiteraard hebben ook wij verschillende karakters en ideeën, maar we weten op voorhand wat we aan elkaar hebben en welke kant we op willen als het gaat om Wikimedia en de rol van het bestuur. Wij zijn ervan overtuigd dat we daardoor beter in staat zullen zijn om verder te bouwen aan de positie en toekomst van Wikimedia in Nederland." aldus het kandidaatbestuur in een e-mail.

Of de leden van Wikimedia het hiermee eens zijn zal zaterdag duidelijk worden. Dan is namelijk de Algemene Ledenvergadering en zal er uitsluitsel gegeven worden of de actie van het kandidaatbestuur gewenst is, of juist niet.