Meer zichtbaarheid in netwerkomgevingen is extreem belangrijk voor een goede netwerksecurity. Ruim 80 procent van de IT-beslissers vindt het zelfs een voorwaarde voor de veiligheid.

Dat is de conclusie van een recent Forrester-onderzoek in opdracht Infoblox. Volgens het onderzoek is er een duidelijk verband tussen netwerksecurity en visibility in het netwerk.

Volledige zichtbaarheid is vooral voor netwerksecurity van belang, omdat het bedrijven beter in staat stelt te ontdekken welke data het belangrijkst zijn en dus absoluut moeten worden beveiligd. Het kan enorm helpen wanneer binnen bedrijven netwerk- en securityteams nauw met elkaar samenwerken. Uiteindelijk maakt deze integratie betere prestatie- en capaciteitsplanning mogelijk en brengt het de kosten omlaag.

Grote wens voor investeringen

Uit het onderzoek blijkt verder dat een investering in netwerkdetectie bovenaan de prioriteitenlijst van bijna twee derde van de respondenten staat. Vrijwel alle respondenten geven daarom aan dat zij nu al in dit soort tooling en technologie investeren of dat voor de komende drie jaar hebben gepland.

Een geïntegreerde oplossing die zowel de security als het netwerkbeheer ten goede komt, geniet hierbij de voorkeur. Deze keuze komt ook door de wens van bedrijven om silo’s tussen de security- en netwerkafdelingen op te breken. Voor veel bedrijven vormen deze silo’s vaak een groot probleem, zo besluit het onderzoek.

Tip: Infoblox zwaait met DDI de scepter in DNS- en DHCP-markt