1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Stichting Thuiskopie heeft besloten het Ministerie van Justitie aan te klagen. De stichting stelt dat artiesten gestagneerd worden door het ministerie, dit komt omdat zij geen heffingen willen doen op mp3-spelers en harde schijven.

Het Ministerie van Justitie zag niks in een dergelijke maatregel. Hiervoor voerde het ministerie diverse argumenten aan, zo is de hele heffing omstreden en wordt het geld nooit goed besteed. Daarom is er besloten om een Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB, uit te vaardigen. Hiermee voorkwam het ministerie dat er een dergelijke heffing zou komen.

Volgens stichting Thuiskopie is dit echter niet eerlijk, zij hebben het ministerie nu voor de rechter gesleept. Ze stellen dat iedereen recht heeft op zijn of haar eigendom, wat ook gelijk het eerste mensenrecht is. De wet geeft tevens aan dat er wel beperkingen mogen ontstaan. Daarnaast houdt de stichting zich aan internationale afspraken, zo heeft de Europese Unie besloten dat iedereen een honorarium mag ontvangen voor zijn of haar intellectuele eigendommen. Hiermee zou een heffing op bijvoorbeeld mp3-spelers dus gerechtvaardigd zijn.

Stichting Thuiskopie klaagt hiermee feitelijk zijn oprichter aan, aangezien het Ministerie van Justitie besloten heeft om deze stichting in het leven te roepen hiervoor. Naast het ministerie klaagt stichting Thuiskopie ook de Stichting Overleg Nationale Thuiskopievergoeding (SONT) aan, om ervoor te zorgen dat er een een algemeen bedrag komt per gigabyte.