2min

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft tot zeker eind 2025 nodig om het algoritmeregister up-to-date te maken. De operatie vergt “forse inspanning” en kost tijd om zorgvuldig te doen.

Dat laat minister Yeşilgöz-Zegerius weten in een brief aan de kamer. De minister geeft aan dat binnen twee jaar “ten minste hoog risico algoritmen geregistreerd zijn in het algoritmeregister”. In het bijzonder kijkt men naar justitie omdat daar algoritmen worden gebruikt ter ondersteuning van werkzaamheden. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen helpen bij het nemen van beslissingen. Door een register kunnen burgers begrijpen welke algoritmen voor welke doelen worden ingezet en hoe dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Inmiddels staat de teller van geregistreerde algoritmen van het ministerie van Justitie en Veiligheid op twaalf. Dit jaar zullen er nog één of twee algoritmen worden gepubliceerd. Volgens de planning zal de teller tot eind 2025 dus verder blijven oplopen. Het ministerie moet voor de operatie de registratie organiseren bij tientallen organisaties met een veelvoud aan algoritmen. Wel zijn er onderdelen van justitie die nog niet met algoritmen werken.

“Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij een registratieplicht van algoritmen kan leiden tot de ondermijning van bijvoorbeeld een opsporingsbelang”, aldus Yeşilgöz-Zegerius. Het ministerie kan dan niet volledig publiceren. In dit soort gevallen kijken ambtenaren welke informatie wel gedeeld kan worden.

Aanpak en tijdlijn

Eerder startte justitie een project om al zijn onderdelen te stimuleren en ondersteunen in de uitrol van hun algoritmeregisters. Het doel is om per organisatie ten minste hoog risico algoritmen in kaart te brengen, de documentatie indien nodig op orde te brengen en te publiceren. Dit gebeurt in vijf fasen: agenderen, inventariseren, documenteren, publiceren en inbedden. Inmiddels hebben ruim 30 organisaties van het ministerie een eigenaar benoemd en is ruim driekwart gestart met het inventariseren van hun algoritmen.

Yeşilgöz-Zegerius concludeert dan ook: “Ik streef ernaar dat JenV-organisaties onderdelen voor de zomer 2024 hun inventarisatie afgerond hebben. De onderdelen zullen met meerdere publicatiemomenten werken om zo uiterlijk eind 2025 de laatste algoritmen te publiceren.”

Tip: Verbod ChatGPT voor ambtenaren stap dichterbij: is opensource lekvrij?