Afwijzing Google Voice-app kwam van hogerhand

Met het vrijgeven van Googles brief door de FCC laaide vrijdag opnieuw de discussie over het afwijzen van de Google Voice iPhone-applicatie op. In de ongecensureerde versie van deze brief stelt Google dat Apple de applicatie wel degelijk heeft afgewezen en, interessanter nog, dat de beslissing hiervoor van hogerhand kwam.

Afwijzing Google Voice-app kwam van hogerhandEvenals Apple werd ook Google door de U.S. Federal Communications Commission (FCC) verzocht om openheid van zaken te geven omtrent de afwijzing van de Google Voice-applicatie voor de iPhone. Google wilde aanvankelijk echter niet dat de gehele brief openbaar werd en beriep zich op de ‘gevoelige aard’ van de inhoud van de brief. Om de informatie toch aan het licht te krijgen beriepen geïnteresseerde partijen zich vervolgens op de Freedom of Information Act. Hierop besloot Google om de informatie alsnog openbaar te maken.

Google laat in de brief weten dat vertegenwoordigers van Apple Google informeerden over het feit dat de Google Voice-applicatie afgewezen was omdat Apple van mening is dat de applicatie de bel-functionaliteit (de dialer) van de iPhone kopieert. Apple zou tegenover Google aangegeven hebben, dat het bedrijf dergelijke applicaties die de basisfunctionaliteit van de iPhone dupliceren niet in de App Store toe wil laten.

Apple liet eerder in een eigen brief op verzoek van de FCC zijn versie van het verhaal horen. Op de vraag waarom Apple de Google Voice-applicatie weigerde en gerelateerde applicaties uit de App Store verwijderde, stelde Apple dat het de applicatie — in tegenstelling tot de berichten — niet heeft geweigerd. Volgens Google echter, heeft Apple de applicatie resoluut afgewezen en kwam de beslissing voor afwijzing van de applicatie dan ook van hogerhand.

Google beschrijft in de brief dat er tussen 5 en 28 juli 2009 persoonlijk contact, via telefoongesprekken en via e-mails heeft plaatsgevonden om de goedkeuring van de Google Voice-applicatie te bespreken. Specifieker stelt Google dat Googles Senior Vice President of Engineering & Research, Alan Eustace, en marketingdirecteur Phil Schiller op 7 juli telefonisch contact over de kwestie hadden. "Het was gedurende dit gesprek dat de heer Schiller de heer Eustace informeerde over de afwijzing van de Google Voice-applicatie om de eerdergenoemde redenen", aldus Google in de brief.

De kwestie rondom de Google Voice-applicatie lijkt niet op zichzelf te staan. In de brief laat Google ook weten dat eerder dit jaar, op 10 april 2009, een soortgelijke gang van zaken plaatsvond. Volgens Google informeerde Schiller Google over het feit dat de op locatie gebaseerde sociale netwerk-applicatie ‘Google Latitude’ destijds in een zelfde telefoongesprek hoogstpersoonlijk door de Apple-topman werd geweigerd. Apple had het niet zo op de applicatie omdat deze zou kunnen concurreren met de ingebouwde Maps-functionaliteit en voor ‘verwarring bij gebruikers’ zou kunnen zorgen.

Gezien het feit dat de gesprekken over beide applicaties op zeer hoog niveau werden gevoerd, is het duidelijk dat Google er een groot belang bij had om zowel de Latitude- als de Voice-applicatie in de App Store te krijgen. Hoewel Apple plausibele redenen voor de afwijzingen aanvoert, blijft het een merkwaardige situatie. Volgens Ars Technica is het daarom dubieus dat Phil Schiller in april 2009 hoogstpersoonlijk Google Voice-applicaties van derden accepteerde en de officiële Google Voice-applicatie weigerde.

De door Apple aangevoerde redenen voor afwijzing van de applicaties zorgden voor een storm aan verontwaardigde reacties van verschillende ontwikkelaars. Zij vroegen zich onder meer af hoe het mogelijk is om Apples kernfunctionaliteit te ‘vervangen’. Het feit dat Apple toegaf dat telecomprovider AT&T beperkingen voor applicaties bij Apple afdwingt, geeft volgens enkele ontwikkelaars aan dat de provider een aandeel heeft gehad in de afwijzing van de Google Voice-applicatie, ook al beweert Apple van niet.

Korte tijd nadat het nieuws gisteren bekend werd reageerde Apple resoluut op de beweringen van Google dat de afwijzing voor de Google Voice-applicatie van hogerhand kwam. "Apple heeft de Google Voice-applicatie niet afgewezen en we zijn nog steeds in gesprek met Google", aldus de officiële verklaring van het bedrijf. Voorlopig zal de waarheid waarschijnlijk in het midden blijven.

Bron:Techzine Redactie