2min

De Nationale Technologiestrategie voor Nederland is bepaald. Voor die strategie werden tien technologieën vastgesteld waar Nederland in uitblinkt en die verder te ontwikkelen zijn.

De tien aangestipte technologieën moeten verder ontwikkeld worden op basis van tien ambities. Door de ambities uit te werken tegen 2035 moet Nederland zich kunnen verzekeren van voldoende jobs en inkomsten.

Het is volgens de overheid belangrijk nu de aandacht te vestigen op deze technologieën om de sterke positie van Nederland te behouden. Die positie wordt voornamelijk gedragen door de hoge kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. “De internationale race tussen verschillende machtsblokken om voorop te lopen in strategische technologieontwikkeling, voortgekomen uit zowel economische als geopolitieke belangen, zorgt ervoor dat de sterke internationale positie van Nederland op het gebied van technologie en innovatie onder druk staat”, beschrijft het rapport.

Steun nodig

De Nationale Technologiestrategie moet daarom niet alleen worden gedragen door de overheid, ook bedrijven, onderzoekscentra en maatschappelijke organisaties moeten hun schouders eronder zetten. Deze partijen werden met die reden ook betrokken in het vaststellen van de tien belangrijkste technologieën voor Nederland.

Bij deze partijen worden ook de noden vastgesteld om de ambities tot een succes te brengen. Zo zijn in het algemeen volgende drie zaken nodig: het aanwerven en behouden van talent, voldoende opschalingsfaciliteiten en goede markttoegang gestimuleerd door de overheid.

Tien belangrijke technologieën voor Nederland

De lijst bestaat uit:

  • Optische systemen en geïntegreerde fotonica
  • Kwantumtechnologieën
  • Procestechnologie, inclusief procesintensivering
  • Biomoleculaire en celtechnologieën
  • Beeldvormingstechnologieën
  • Mechatronica en optomechatronica
  • Kunstmatige intelligentie en datawetenschap
  • Energiematerialen
  • Halfgeleidertechnologieën
  • Cyberbeveiligingstechnologieën

De ambities voor cybersecurity werkten de partijen overigens nog niet uit. Hierover staat in het rapport: “De tiende agenda voor cybersecurity wordt nog uitgewerkt en wordt later toegevoegd aan het totaalpakket.” De agenda’s van de andere technologieën bestaan uit drie delen. Eerst wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn voor investeringen in de technologie. Dat gaat verder op een overzicht van de huidige positie van de technologie. Tot slot staan de potentiële ambities voor Nederland op deze technologieën centraal.

Lees ook: Tweede Kamer krijgt brief over AI: leuk beginnetje, maar niet genoeg