2min

Aan de Technische Universiteit Delft bevindt zich nu het ‘Advanced Computing Lab’, een initiatief om de ontwikkeling van geavanceerde quantumcomputingtechnologieën te bevorderen.

In het Advanced Computing Lab zullen vooraanstaande wetenschappers van over de hele wereld samenwerken met onderzoekers van Fujitsu. Aan de TU Delft wordt al jaren gewerkt aan nieuwe technologieën, waaronder quantumcomputers. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar potentiële toepassingen van de computers in verschillende sectoren. “TU Delft is de ideale plek voor industrie en wetenschap om samen te werken aan de bevordering van deze sleuteltechnologie,” zegt Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur Tim van der Hagen over het nieuwe lab.

Voor Fujitsu is het betrokken raken bij het lab aan de TU Delft interessant vanwege de aanwezigheid van het quantumtechnologie-onderzoeksinstituut QuTech. Dit instituut is een samenwerking tussen de TU Delft en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. De betrokkenheid van deze organisatie zal ervoor zorgen dat de opgedane kennis in het quantumlab ook toepasbaar wordt gemaakt voor bedrijven en overheden.

Doel van het lab

Het eerste doel van het lab is het versnellen van onderzoek in ‘diamond-spin quantum computing’. Onderzoekers van QuTech hebben deze technologie eerder ontwikkeld, waarbij ze een logical qubit gebruiken op een 29-qubit quantumprocessor. De spinqubits kunnen werken bij relatief hoge temperaturen. De onderzoekers streven ernaar met behulp van deze techniek een blauwdruk te creëren voor modulaire quantumcomputers die kunnen schalen naar meer dan 1.000 qubits. Daarmee kan een quantumcomputer in theorie snel een zeer complexe berekening uitvoeren.

Naast dit specifieke doel hebben de betrokken partijen ook als algemeen doel om de ontwikkeling van quantum-toepassingen voor de echte wereld te bevorderen. Quantumcomputing is namelijk een veelbelovende technologie die kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals het vinden van nieuwe medicaties en oplossingen voor klimaatverandering. Dit potentieel moet echter nog wel volledig benut worden.

Het Advanced Computing Lab zal naast de high-performance computing (HPC)-omgeving DelftBlue van de TU Delft bestaan. Van der Hagen geeft aan dat de onderzoekers mogelijk de HPC-omgeving gaan gebruiken in combinatie met de quantumcomputer.

Tip: IBM introduceert 133-qubit quantum computing processor en modulair systeem