2min

Bijna een kwart van de Nederlandse organisaties zou in de afgelopen twee jaar minder hard zijn gegroeid omdat ze onvoldoende IT-medewerkers konden vinden.

Dit blijkt uit onderzoek van Linden-IT onder 1.016 HR-eindverantwoordelijken. In totaal gaf 23 procent van de Nederlandse bedrijven aan met dit probleem te maken te hebben gehad. Vooral grote organisaties ondervonden een terugloop als gevolg van het tekort aan IT’ers: 35 procent van de ondervraagden legt het verband. Dit is aanzienlijk hoger dan bij mkb’ers, waar het gemiddeld op 22 procent lag. Hoewel het niet geheel verifieerbaar is of en in hoeverre de onderbezette IT-afdeling de groei heeft belemmerd, geven de antwoorden wel aan hoe bedrijven het personeelstekort ervaren.

Linden-IT merkt op dat de gevolgen zich tevens financieel laten voelen. Zo geeft een vijfde van de organisaties aan dat ze minder winst hebben gemaakt door het tekort. Opnieuw waren de gevolgen groter voor grote bedrijven: 35 procent miste winst door het gebrek aan IT-personeel, terwijl dit percentage bij mkb’ers op 16 procent ligt.

Oplossingen voor personeelstekort

Vanwege de krappe arbeidsmarkt zijn veel Nederlandse bedrijven bereid een stapje extra te zetten. Zo is 32 procent van de bedrijven van plan startende IT’ers een hoger salaris te bieden dan gebruikelijk, waarbij dit in de financiële sector zelfs voor bijna twee op de drie bedrijven geldt. Daarnaast is meer dan de helft bereid budget vrij te maken voor interne opleidingen en trainingen voor bestaand IT-personeel.

Opvallend genoeg overweegt 46 procent van de HR-medewerkers het intern opleiden van minder gekwalificeerde IT-medewerkers als passend redmiddel voor de krapte op de arbeidsmarkt. Minder aantrekkelijk vinden zij het aantrekken van hoogopgeleide IT’ers uit het buitenland; slechts een op de vier ondervraagden ziet dit als een uitkomst.

Tip: Nederlandse IT-bedrijven worstelen met personeelstekort en hoge salariseisen