ASML en TU Eindhoven geven samenwerking komende 10 jaar “een grote boost”

ASML en TU Eindhoven geven samenwerking komende 10 jaar “een grote boost”

De innige band tussen ASML en TU Eindhoven (TU/e) wordt versterkt. Gezamenlijk onderzoek moet de sleutelrol van Brainport Eindhoven ook voor de komende tien jaar verzekeren.

Voor dit nieuwe onderzoek worden PhD-studenten door beide partijen klaargestoomd voor werk in de chipsector. Aandachtspunten zijn onder meer plasmafysica, mechatronica, optica en AI. De genoemde onderzoeksvelden hebben een directe impact op de ontwikkeling van lithografiescanners van ASML, die zonder doorbraken hierin niet mogelijk waren geweest.

Roger Dassen, ASML-CFO, stelde: “Met deze overeenkomst breiden we onze langdurige samenwerking met de TU/e uit. De TU/e is hofleverancier van talent in de regio en een belangrijke academische partner. De samenwerking vergroot de beschikbaarheid van PhD’s, waar onze industrie grote behoefte aan heeft, en levert wetenschappelijke inzichten op die relevant zijn voor de chipindustrie en de maatschappij. Met deze overeenkomst investeren we in wetenschap in Nederland en in het opleiden van experts.”

Tip: Imec verzamelt 2,5 miljard euro voor testlijn voor geavanceerde chips 

Reactie op Beethoven

In totaal zullen er “bijna honderd” PhD-studenten onderzoek verrichten de komende tien jaar door deze samenwerking. ASML omschrijft het als een win-win: aan de ene kant profiteert de Nederlandse samenleving van de extra kennis en technologie, terwijl de studenten zelf de specialisten kunnen worden waar de chipindustrie om schreeuwt.

Hoewel samenwerkingen tussen ASML en TU/e al geruime tijd bestaan, belooft de stap ook een nieuwe financiële toezegging. ASML gaat namelijk het komende decennium 80 miljoen euro investeren in het onderzoek. TU/e gaat op de eigen beurt meer dan honderd miljoen euro inzetten voor een cleanroom voor chiponderzoek.

De aankondiging kan niet los gezien worden van de eerdere toezeggingen die het kabinet en de gemeente Eindhoven deden. Gezamenlijk stellen zij 2,5 miljard euro beschikbaar voor investering in de regio, onder meer gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en extra woningen.

Lees ook: Na ASML-steun eist ook Gelderland honderden miljoenen voor chipsector