Minister Verhagen gaat mogelijk alsnog besluiten om de open kabel te blokkeren. Hij zou bereid zijn om de recent aangenomen Telecomwet, over de verplichte wederverkoop van het tv-kabelpakket, niet in werking te laten treden. De Pvda heeft inmiddels gereageerd en stelt woedend te zijn: "Dit kan echt niet."

Ondanks dat de telecomwet volledig is aangenomen door de Tweede Kamer wil de regering de nieuwe telecomwet niet in zijn geheel doorvoeren. Dit heeft Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken laten weten na aanleiding op vragen uit de Eerste Kamer. De Pvda, indiener van het ‘verkapte amendement’ is boos. Pvda-kamerlid Martijn van Dam reageerde met: "Zeer ongebruikelijk en staatsrechtelijk niet deugdelijk… De opmerking van de minister kan dus echt niet".

De Tweede Kamer besloot in juni om de passage in de telecomwet over het openstellen van het televisieaanbod via de kabel aan te nemen omdat de OPTA geen mogelijkheid zag om de kabelmarkt via regelgeving open te breken. In de nieuwe telecomwet zijn nieuwe regels toegevoegd, die dit wel mogelijk maken. Zo moeten kabelaars, zoals UPC en Ziggo, verplicht hun programmapakket tegen groothandelsprijzen verkopen aan andere partijen die zich op de kabel willen bevinden. Minister Verhagen verwacht dat er door de complexiteit aan wederverkoopverplichtingen veel juridische procedures zullen worden gestart. "Te verwachten valt dat na het inwerkingtreden van de bepalingen juridische procedures zullen worden aangespannen. Deze zullen uiteindelijk duidelijkheid geven over de juridische houdbaarheid. Tot die tijd verkeren betrokken marktpartijen in (rechts)onzekerheid", aldus de bewindsman van het Senaat.

Om dit te vermijden heeft de CDA-fractie voorgesteld in de Eerste Kamer om dit gedeelte van het wetsvoorstel dan maar niet door te voeren. De rest van de wet, inclusief netneutraliteit en strenge cookieregels, zou dan wel worden uitgevoerd. Een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken benadrukt dat het voorstel van CDA-fractie ‘hypothetisch’ is en het voorstander is om de gehele wet uit te voeren.

De grote vraag is nu wat er gaat gebeuren, of de gehele wet wordt ingevoerd inclusief openstellen van de kabel, of dat dit gedeelte eruit wordt gelaten, of dat de complete Telecomwet wordt teruggestuurd naar de Tweede Kamer. In het laatste geval riskeert Nederland boetes vanuit Brussel. De Pvda gaat er daarom vanuit dat de complete wet zal worden ingevoerd.