De rechter in het Duitse Mannheim heeft vandaag in het voordeel van Motorola beslist. Volgens de rechter maakt Microsoft zich schuldig aan patentinbreuk met diverse producten uit zijn assortiment. Wanneer het verbod op onder meer Windows 7 en de Xbox 360 in werking zal treden, is nog onbekend.

Microsoft en Motorola troffen elkaar twee jaar geleden voor het eerst in de rechtszaal. Motorola stapte toen in de VS naar de rechter, omdat het meende dat Microsoft zich schuldig maakte aan patentinbreuk. De smartphonefabrikant zegt dat Microsoft gebruik maakt van een patent op videocodec H.264 en de WiFi-standaard WLAN. Deze technieken zou Microsoft onder meer verwerkt hebben in zijn besturingssysteem Windows, Internet Explorer, Windows Media Player en Xbox 360 zonder hiervoor licentiekosten te betalen.

Daarom eiste Motorola een verkoopverbod van deze producten. Bovenop het verkoopverbod verlangde Motorola van Microsoft een vergoeding van 2,25 procent aan royalty’s voor de producten die gebruikmaken van het patent. Omdat de Amerikaanse rechter te veel tijd nodig had om een uitspraak te doen in deze kwestie, stapte Motorola eind maart naar de rechtbank in Duitsland.

Vandaag deed de rechtbank van Mannheim een uitspraak in deze zaak. Volgens de rechter maakt Microsoft zich schuldig aan patentinbreuk op twee verschillende patenten die betrekking hebben op de H.264-videocodec. Om die reden legt de rechtbank een verkoopverbod op van Windows 7, Internet Explorer, Windows Media Player en Xbox 360.

Helaas voor Motorola is het slecht een pyrrusoverwinning. Microsoft wist bij de Amerikaanse rechtbank af te dwingen dat een eventueel verkoopverbod in Duitsland niet in werking zal treden zolang deze rechtbank nog geen uitspraak in de zaak heeft gedaan. De kans dat Microsoft zich alsnog aan het verkoopverbod moet houden, is aanwezig. Onlangs bepaalde de International Trade Commmission (ITC) in een voorlopige uitspraak dat Microsoft zich schuldig maakt aan patentinbreuk. De commissie moet nog een definitieve uitspraak in deze kwestie doen. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend.

Momenteel onderzoekt de Europese Commissie of Motorola zich al dan niet aan de FRAND-voorwaarden houdt. In deze voorwaarden zijn afspraken gemaakt over het gebruik en beschikbaar stellen van zogeheten ‘standaard essentiële patenten’ tegen redelijke en eerlijke prijzen. Onder meer Microsoft en Apple klaagden dat Motorola zich niet aan deze spelregels houdt. Wanneer de Europese Commissie met haar bevindingen komt, is onbekend.