2min

Ten langen leste lijkt er een einde te komen aan één van de langslepende zaken tussen Apple en Samsung in de Verenigde Staten. Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat de Galaxy Tab 10.1 niet langer verkocht mag worden in het land, vanwege de grote gelijkenis met Apple’s iPad.

Apple klaagde Samsung onder andere in de VS aan, omdat de Galaxy Tab niet meer dan een slaafse kopie van de iPad zou zijn geweest. De Amerikaanse rechter stemt nu in met Apple’s beweringen en stelt daarom een verkoopverbod in werking.

Samsung gaf nog aan dat een eventueel verbod grote financiële schade op zou leveren, naast dat contracten met providers niet konden worden voldaan. De rechter wilde hier echter niet mee instemmen omdat zij vond dat Samsung niet kan klagen over de gevolgen van een verkoopverbod op een product dat rechten schendt. Ook al zou het Koreaanse bedrijf schade lijden, de schade die Apple heeft ervaren door te moeten concurreren met een product dat rechten van het bedrijf schendt, is belangrijker.

Overigens is de zaak nog niet volledig tot een einde gebracht. Apple moet een verzekering van 2,6 miljoen dollar voldoen, voor het geval dat Samsung kan bewijzen dat het merkenrecht waar Apple gebruik van maakt niet geldt. De kans dat dit zal gebeuren wordt echter zeer klein geacht.

Omdat Samsung inmiddels al een opvolger voor de Galaxy Tab 10.1 heeft uitgebracht lijkt het verkoopverbod overigens niet veel verschil te maken. De Galaxy Tab 10.1 is al geruime tijd te koop geweest en de opvolger is niet meegenomen in het ingestelde verkoopverbod.