Het Agentschap Telecom ging er in eerste instantie van uit dat het volledige spectrum bij de frequentieveiling verkocht zou worden. Maar nadat bleek dat het animo van telecombedrijven om mee te doen niet spectaculair bleek te zijn, vroegen steeds meer mensen zich af wat er met het spectrum zou gebeuren dat niet verkocht zou worden. Agentschap Telecom geeft nu duidelijkheid en meldt dat vergunningen die niet verkocht worden later op een andere manier verdeeld worden.

Naar verwachting zullen spectrums waar nu al vergunningen voor zijn afgegeven zoals de 800-, 900- en 1800 Mhz-band zeker verkocht gaan worden, omdat bedrijven die deze nu al in bezit hebben zichzelf anders in de vingers snijden. Toch ligt het niet geheel voor de hand dat er vergunningen over zullen blijven omdat frequentieveilingen nou eenmaal niet vaak voorkomen. Daarom zullen er zeker bedrijven zijn die meer zullen kopen dan ze op dit moment nodig zullen hebben.

Naast de veiling is er ook een Verdeling Op Afroep (VOA). Hierin worden bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld minimumprijs vooraf vastgesteld. Als een gegadigde zich hiervoor meldt, zal het ministerie eerst kijken of er nog meer kopers zijn voor de vergunning. Mocht dit zo zijn dan volgt een veiling tussen deze gegadigden. Is er geen andere belangstelling, dan wordt de vergunning tegen de minimumprijs verkocht.