Samsung: Belangrijk patent Apple geschrapt

Opnieuw lijkt een belangrijk patent van Apple ongeldig te zijn verklaard. Ditmaal gaat het om een patent waarin de pinch-to-zoom-beweging wordt beschreven. Dit patent werd door Apple gebruikt tegen Samsung in de rechtszaak waarin werd besloten dat het Koreaanse bedrijf een schadevergoeding van 1,05 miljard dollar moest betalen.

Samsung maakte middels een bij de rechtbank ingediend document bekend dat het Amerikaanse patentbureau USPTO het patent tijdelijk geschrapt heeft. Een logisch gevolg van deze schrapping is natuurlijk dat Samsung verzoekt om nogmaals te kijken naar het besluit om een schadevergoeding toe te wijzen aan Apple.

Het geschrapte patent is één van Apple’s patenten welke Samsung volgens de jury geschonden heeft. Samsung werd daarnaast schuldig bevonden van de schending van nog eens vijf andere patenten.

Eerder werd al besloten dat het zogenaamde Steve Jobs-patent ongeldig verklaard werd. In dit patent wordt beschreven hoe de interface reageert als er voorbij het einde of begin van een pagina wordt genavigeerd. De schrapping van het pinch-to-zoom-patent leek er ook al even aan te zitten komen.

Omdat het slechts om een tijdelijke schrapping gaat en er nog verschillende vervolgstappen vereist zijn kan het nog lang duren voordat definitief besloten wordt dat de patenten werkelijk ongeldig worden verklaard. Daarnaast kan Apple nog een hoger beroep aantekenen.

Bron:ZDNet