België, Nederland en Luxemburg onderzoeken de mogelijkheden om een gezamenlijk tarief voor de telecommarkt te introduceren. Door één tarief te hanteren wordt het goedkoper om mobiele telefoongesprekken te voeren binnen de Benelux.

‘Er wordt volgend jaar gekeken of we wat betreft het gsm-verkeer bijvoorbeeld binnen de Benelux naar één telecomzone gaan, met een lokaal tarief’, zo meldt Luc Willems, adjunct secretaris-generaal van de Benelux. Willems doet zijn uitspraken bij het programma De Ochtend, voor de Belgische radio.

Een gelijk tarief zou volgens Willems niet alleen voor grensbewoners van belang zijn, ook ondernemingen kunnen er op vooruit gaan. In Frankrijk en Duitsland bestaat al een grote telecommarkt. De Benelux zou er op vooruit gaan als de telecommarkt wordt uitgebreid en niet meer aan landsgrenzen gebonden is.

Helaas is een gelijk tarief op Europees niveau nog niet aan de orde, zo meldt Willems. Het gelijke tarief in de Benelux moet dan ook als test dienen om dit eventueel ook op Europees niveau in te voeren.