In de Internet Explorer-haatcampagne van Microsoft, die ingezet word om mensen Internet Explorer een tweede kans te geven, is een tweede video verschenen. Ditmaal worden we teruggebracht naar de jaren ’90, in een video met onder andere de Tamagotchi, Flippo’s en Troll dolls.

De kracht van de video zit hem deze keer niet in de haat voor Internet Explorer die geuit wordt op het internet, zoals in de voorgaande video. Deze keer betreft het een verfrissing van je geheugen, wanneer je jeugd plaatsvond in de jaren ’90.

In de loop van de video worden we opnieuw voorgesteld aan onder andere flippo’s, trollen en het oude vertrouwde virtuele huisdier, de Tamagotchi. Aan het einde van de video wordt gesteld, "Je bent opgegroeid, wij ook", waarmee gedoeld wordt op de verbetering die Internet Explorer door de jaren heen heeft doorgemaakt.