1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Begin december maakten Sharp en Qualcomm bekend dat de laatstgenoemde een bedrag van 61 miljoen dollar zou investeren in Sharp. Mochten de resultaten goed uitvallen, dan zou daar een extra investering van datzelfde bedrag bovenop komen. Die tweede investering heeft Qualcomm nu echter bevroren.

Volgens de originele plannen zou Sharp een tweede investering kunnen verwachten aan het einde van maart. Daar kan de Japanse fabrikant echter naar fluiten, althans voorlopig. De tweede investering loopt vertraging op omdat er nog procedures lopen waaruit moet blijken of Sharp voldoende vooruitgang heeft geboekt om aanspraak te kunnen maken op de tweede investering.

Sharp heeft naar aanleiding van het besluit van Qualcomm gemeld dat gesprekken met de chipfabrikant worden voortgezet, om deze alsnog tot een goed einde te brengen. Vorige week werd bekend dat de Japanse fabrikant ook op een investering van 85,6 miljoen euro van Samsung kan rekenen.