Nederlandse inlichtingendiensten moeten meer bevoegdheden krijgen om ongericht digitaal verkeer te kunnen tappen, vindt een commissie onder leiding van Stan Dessens. De commissie verzoekt een verbreding van de bevoegdheden van zowel de AIVD als MIVD.

Nieuwe mogelijkheden voor de inlichtingendiensten moeten bijvoorbeeld het tappen van internetverkeer via de kabel maar ook de smartphone zijn. Het tappen van verkeer moet echter wel goedgekeurd worden vanuit de regering, zo pleit de commissie. Ook na goedkeuring kan het vastleggen van het verkeer worden afgebroken als toezichthouder CTIVD daar reden toe ziet.

De huidige regels zijn in 2002 vastgesteld en beslaan nog maar een deel van de communicatiemethoden die vandaag worden gebruikt. Zo mogen de inlichtingendiensten bepaalde communicatie al wel ongericht onderscheppen, het gaat hierbij bijvoorbeeld om verkeer via de ether. Dat zorgt volgens de commissie voor grote beperkingen omdat internetverkeer niet gemonitord kan worden.

Vanuit de inlichtingendiensten zelf wordt al langer gepleit tot een verbreding van de bevoegdheden.