1 min

Tags in dit artikel

, ,

Om in de toekomst te voorkomen dat er grootschalige netwerkstoringen zullen plaatsvinden, gaat Vodafone een zogenaamde SuperSwitch bouwen in Eindhoven. In totaal moeten er drie van dit soort knooppunten komen.

De SuperSwitch krijgt een enorme dynamisch toepasbare capaciteit en kan in geval van calamiteiten desgewenst taken van andere knooppunten voor de rekening nemen. Ook kunnen alle taken van een SuperSwitch dynamisch worden overgedragen aan een andere locatie. Momenteel is nog onduidelijk waar de andere SuperWtich-knooppunten moeten komen en hoe lang de bouw daarvan zal duren.

Vodafone had in 2012 te kampen met een grote storing als gevolg van een brand in Rotterdam, waardoor Nederlandse klanten dagenlang niet of slechts beperkt bereikbaar waren. De nieuwe SuperSwitch-knooppunten moeten dit soort problemen voorkomen, omdat ze elkaars taken kunnen overnemen.

Momenteel worden er door Vodafone 12 kleinere knooppunten met elk minder capaciteit gehanteerd. Dit aantal moet uiteindelijk dus worden teruggebracht naar drie zwaarbeveiligde SuperSwitch-knooppunten. De overdracht van taken zal gefaseerd verlopen, zodat klanten niets merken van de verhuizing van de knooppunten.

Vodafone denkt overigens niet alleen aan de klant, maar ook aan de natuur: de knooppunten worden gekoeld met buitenlucht en de elektriciteit is 100% afkomstig van windenergie.